Nieuwsbrief 2008

Bedum, november 2008.

Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB-Bedum).

Aan het eind van 2008 wil het bestuur van het APB-Bedum u door deze Nieuwsbrief graag op de hoogte stellen waar zij in de afgelopen periode zoal mee bezig is geweest. Het was voor het bestuur en de vrijwilligers een zeer drukke periode. Vooral de medewerking aan het verzoek van de Historische Vereniging gemeente Bedum betreffende het behoud van de monumentale directeurswoning VILLA DOMO heeft ons inspannende uren, dagen en weken bezorgd. Daarnaast was er op initiatief van APB Bedum de medewerking aan de gehouden prachtige Walfridusvoettocht 2008. Al met al bleef er helaas weinig tijd over om een APB vergadering en een jaarvergadering 2008 te houden. Wij hopen dat u daar begrip voor op kunt brengen. Het bestuur APB-Bedum hoopt begin 2009 in maart de eerstvolgende jaarvergadering te houden. Daar willen we u dan graag verder informeren en verantwoording afleggen. De voorbereidingen voor een bijzondere avond zijn reeds gestart.

Reeds meer dan 51 jaar geeft het APB-Bedum  een aanzet tot vele sociale, culturele en sportieve activiteiten in het dorp Bedum. Zo maakte APB-Bedum zich sterk voor en heeft in de afgelopen jaren meegewerkt aan ( een kleine greep) :
-sociale woningbouw in Bedum.
-voormalig openlucht zwembad
-de aanleg van het Bedumer Bos.
-plaatsing van enkele picnictafels rondom Bedum.
-voorbereiding van de komst van de VVV.
-herinneringsplaquette 25 april 1944.
-herdenkingsmonument.
-aanzet tot oprichting van de Historische vereniging gemeente Bedum.
-aanzet tot oprichting van de bedrijvenvereniging.
-Bedumer-gastendag, een gezellige dag met reunie van Bedumers en oud-
Bedumers.
-wandel- en fietsroute’s door en rondom Bedum, samenwerking met de VVV-Lauwersland kantoor Bedum.

VILLA DOMO.

Zoals boven gememoreerd, zijn er mee in opdracht van Beemer Aarfgoud  veel inspanningen verricht om de VILLA DOMO te behouden, en daar een nieuwe invulling aan te geven. Hoewel er aanvankelijk een goede samenwerking van de projectgroep met de gemeente Bedum was, werd dat aan het einde van de mogelijke succesvolle verplaatsing van de VILLA DOMO wreed verstoord doordat eenzijdig de stekker eruit werd getrokken. Zowel het bestuur van de Historische vereniging gemeente Bedum als het APB bestuur stelt er prijs op haar leden van het gehele traject te informeren. Daartoe ontvangt u hierbij een kort verslag onder de titel”Waarom moest de VILLA DOMO gesloopt worden?”. De projectgroep zit nu met een enorme kater en een financiële strop. Het college van B. & W. heeft besloten om geen bijdrage te verlenen in de tot nu toe gemaakte kosten. Kosten die gemaakt moesten worden om het project tijdig tot een goed einde te brengen.( Zie verder ook het verslag).

Lichtdorp Bedum.

APB-Bedum zal via de krant de komende weken een oproep doen dorpsgenoten te stimuleren in de donkere dagen voor kerst hun tuinen en/of huis te verlichten. Momenteel zien we al veel en prachtige sfeerverlichting in Bedum. Bedankt mensen voor uw sfeervolle verlichting. We weten ook van buurtverenigingen die met elkaar aan de slag zijn. Niet alleen met verlichting maar ook met kerstgroen. Samen aan de slag, dan spreek je je buurman ook eens weer!

Contributie 2008.

Als uw contributie nog niet is ontvangen, dan vind u bijgaand een verzoek om de contributie voor 2008 over te maken. Meerdere leden hebben een automatische incasso afgegeven. Dan zal de contributie binnenkort van uw rekening worden afgeschreven. De contributie voor 2008 is 6 euro. De penningmeester streeft ernaar om het overgrote deel van de contributie te innen , via een door u afgegeven automatische incasso. Scheelt de penningmeester veel werk en administratie.  Een aantal leden hebben de contributie voor 2008 reeds betaald. Daarvoor hartelijk dank.

Fijne Feestdagen.
U merkt dat APB-Bedum een bruisende vereniging is voor de gehele gemeenschap van Bedum. Het is een vereniging die niet uitgaat van politieke of levensbeschouwelijke belangen. Momenteel heeft APB-Bedum zo’n 275 leden. Maar er kunnen veel meer lid zijn.  Als ieder lid nu eens een nieuw lid ging aanmelden! 6 Euro per jaar. Met uw geld kunnen we weer nieuwe projecten starten en bestaande ondersteunen ten behoeve van ons mooie dorp Bedum.  Het bestuur bestaat momenteel uit :
Johan Arends, Joop Bierling, Piet Lanting, Marianne van Beek-Amsing en Henk van der Velde.

APB-Bedum wenst u hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2009.

Het bestuur.