Nieuwsbrief 2010

Bedum, maart 2010.

Met deze Nieuwsbrief willen we U graag bijpraten.

Inhoud:
-het bestuur
-Jaarvergadering 2010
-Financiën
-Ideeënbus
-website www.apbbedum.nl
-Nieuws.

HET BESTUUR.
Het bestuur heeft in de afgelopen periode enige wisseling ondergaan. De heer T.Rietsema en mevr. Marianne van Beek-Amsing hebben het bestuur verlaten. Wij hebben Janet Hoeksema kunnen verwelkomen in het bestuur. Janet heeft zich bereid verklaard om het secretariaat onder haar hoede te nemen. We zijn erg blij met deze versterking. Janet is tijdens de openingsuren van Majolaine in Shoppyland altijd aanspreekbaar. Op de komende Jaarvergadering zullen we Janet voorstellen als nieuw bestuurslid, zodat de vergadering dat kan bekrachtigen.

JAARVERGADERING 2010.

De 53ste Jaarvergadering hopen we te houden op maandag 12 april in het Trefcentrum  te Bedum. Naast het Jaarverslag en het financieel verslag over de werkzaamheden van APB in het afgelopen jaar hebben we een bijzondere spreker kunnen vastleggen. Het bestuur heeft Cees Wildervanck, verkeersdeskundige, bereid gevonden om ons voor te lichten over het gedrag van mensen in het verkeer. Onder de titel “de mens in het verkeer – wat moeten we daarmee aan?” neemt hij ons mee in het dagelijkse verkeer. Een boeiende deskundige spreker, die schrijft, lezingen en cursussen houdt en advies geeft aan bijvoorbeeld het ministerie van verkeer en waterstaat en aan Justitie, aan de Politieacademie, regionale / provinciale organen van verkeersveiligheid, Veilig Verkeer Nederland en nog vele andere instanties.
In Bedum is er de laatste maanden veel discussie over de vernieuwing en de inrichting van de Stationsweg en de Wilhelminalaan, met de zogenaamde dertig kilometerzone. De politieke discussie zal nog wel een tijdje doorgaan. APB Bestuur is blij met deze boeiende spreker.

FINANCIEN.
In 2009 heeft het bestuur een aantal bestuursvergaderingen gehad, waarin vooral de financiële controle en afwerking over de voorgaande jaren aan de orde is geweest. De ingestelde kascontrolecommissie, met de heren Van der Kamp en Buikema, hebben ons gediend met een financieel rapport. Het financieel rapport met het verslag van de kascontrolecommissie kunnen we op de Jaarvergadering 12 april 2010 presenteren.
De huidige penningmeester Joop Bierling heeft nu  alle leden in goede volgorde in de computer. Daardoor was er nog geen gelegenheid om in 2009 een contributienota 2009 rond te sturen. Velen betalen de contributie automatisch. Die zijn tot nu ook allemaal verwerkt. Als u de contributie voor 2009 nog niet heeft betaald vindt u bij deze nieuwsbrief een verzoek tot betaling. Wij willen graag toe naar een automatische verwerking van de contributie. Dat bespaart ons behoorlijk veel tijd en extra kosten. Wilt u daaraan meewerken, via een automatische incasso? Vul dan het bijgevoegde formulier in. U zou ons enorm helpen als dit formulier ingeleverd wordt bij Majolaine / Shoppyland. De contributie voor 2009 is 6 euro. op de jaarvergadering komt een voorstel om de contributie te verhogen naar 7,50 euro.

IDEEENBUS.
Binnenkort komt er in de hal van Shoppyland, naast Majolaine een APB brievenbus te hangen. Wij installeren deze brievenbus om u de gelegenheid te geven uw ideeën, vragen of opmerkingen te deponeren. De komende tijd willen we ons inzetten om nieuwe leden te werven voor APB-Bedum. Ook daarvoor kan deze brievenbus dienen.

WEBSITE.
Het bestuur is druk bezig om een eigen website in elkaar te zetten. Het is bedoeld om regelmatig contact te houden met onze leden en de leden sneller te informeren. Denk hierbij aan onze inzet voor meer aandacht voor veiligheid. Tevens om activiteiten weer te geven en de gelegenheid geven aan de buurtverenigingen in ons dorp om nieuws uit te wisselen. Op de Jaarvergadering willen we graag het één en ander graag aan u presenteren.

NIEUWS.

Het APB-Bedum is een vereniging die de belangen van ons mooie dorp zo goed mogelijk probeert te behartigen. De vereniging is er voor alle richtingen en stromingen die in ons dorp aanwezig zijn. De vereniging wil zich ook niet aan één bepaalde politieke partij binden.

Dat is en blijft onze doelstelling. Op onze bestuursvergadering hebben we ons bezig gehouden met:
– Overlast hondenpoep. Informatie ingewonnen over het gebruik van hondenpoepzakjes en andere mogelijke oplossingen. Hondenpoep was ooit nr. 1 in de top tien van ergernissen in ons dorp.
– Dorpsommetjes. APB Bedum is weer lid geworden van de vereniging Groninger Dorpen. Deze vereniging is met vele dorpen bezig om dorpsommetjes te realiseren. Wij willen dat samen met de actieve vrijwilligers van VVV Bedum proberen uit te bouwen.
– Overleg Politie. Door de vele autobranden is er enkele keren intensief contact geweest met de politie. Ingesloten vindt u, op ons verzoek, een informatiekaartje met gegeven indien u de politie met spoed wenst te bereiken. Indien u mobiel belt meld dan meteen aan de centrale dat u vanuit Bedum Groningen belt waarna u wordt doorgeschakeld met de centrale in Groningen. Indien u met vaste telefoon belt, dan bent u direct verbonden met de centrale in Groningen. We hopen uiteraard dat we niet weer meemaken dat er nog autobranden in Bedum uitbreken. We houden de vinger aan de pols! Daarnaast is HT Enginering bezig met een eigen betaalbaar alarmsysteem.
– Buurtverenigingen. Er zijn in ons dorp een aantal buurtverenigingen. Hier wil APB-Bedum graag mee in contact komen. In april zal er een oproep komen voor een informatiebijeenkomst.

We hebben u weer bijgepraat. Tot een volgende keer.

Het bestuur:
Henk van der Velde,voorzitter
Janet Hoeksema, secretaris
Joop Bierling, penningmeester
Johan Arends, vice voorzitter
Piet Lanting, lid.