Vacature

APB-Bedum is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Wat zoekt APB – Bedum?
• Enthousiaste Bedumers die zich willen inzetten voor de belangen van het dorp Bedum
• Mensen die om de circa zeven weken bij elkaar komen om te vergaderen en daarnaast uiteenlopende taken uitvoeren
• Mensen die zo nu en dan een vergadering van bijv. gemeente of dorpenverenigingen, etc. en informatieavonden willen bijwonen

Wat biedt APB-Bedum?
• Zinvol en afwisselend vrijwilligerswerk
• Een enthousiast en gezellig team
• Contacten met medeburgers en andere dorpenverenigingen

Wat doet APB-Bedum?
• Stimuleren van de activiteiten die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen
• Signaleren van feiten en omstandigheden
• Contact houden met gemeente en de Vereniging van Groninger Dorpen
• Organiseren van inspraakavonden
• Overleg voeren met andere dorpsverenigingen

Meer informatie?
Bent u nieuwsgierig geworden? Dan bent u misschien wel onze toekomstige collega!

Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat of via de mail secretaris@apbbedum.nl