Currently browsing category

Algemeen, Page 2

Eerste resultaten schaduw-enquête bekend

De gemeente Het Hogeland heeft recent een enquête gehouden onder haar burgers over de kwaliteit van haar dienstverlening. Dorpsbelangenvereniging Bedum (APB-Bedum) heeft …

Stemgedrag gaswinningsmoties Rutte III

Groninger Bodem Beweging onderzoekt stemgedrag gaswinningsmoties Rutte III Tijdens kabinet-Rutte III zijn er t/m december 2020 in totaal 39 debatten en commissievergaderingen specifiek over de gaswinning in Groningen of over mijnbouw gegaan. Daar vloeiden in totaal 218 moties uit die ten …

Jaarfilm Bedum 2020

2020 is een bijzonder jaar geworden; anders dan een ieder had kunnen verwachten. We gingen in een strenge lockdown in maart een …

Herstel Groenzone Almastraat.

Op initiatief van de groep Bedum bij-vriendelijk is de Groenzone tussen de Almastraat en de Folkerdastraat in oude luister hersteld. Nieuwe struiken …

Bedum trekt aan kortste eind

De opgelegde herindeling van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond begint voor het dorp Bedum als behoorlijk zuur te voelen. …

Bedum, nu en vroeger(2)

Op de oude foto een optocht tijdens de eerste winkelweek in 1949 door muziekvereniging Concordia en gymnastiekvereniging Lova op Boterdiep Oostzijde in …