14 mei 2024

 Het was een hele eer dat 2 bestuursleden van de dorpsvereniging APB Bedum waren uitgenodigd bij het bezoek. Vooraf kregen we te horen dat we iets over de herindeling mochten zeggen. En daarnaast over de Dorpsvisie Bedum 2030. 

Voorzitter APB Bedum Henk van der Velde heeft in zijn gesprek gerefereerd aan de grootscheepse razzia in 1944 in ons en omliggende dorpen, waarbij zo’n 150 jongemannen opgepakt, waaronder 46 in Bedum en via kamp Amersfoort afgevoerd naar kampen in Duitsland; 13 jongemannen zijn niet weer terug gekeerd. Daarna overhandigde hij het boekje over de Stolpersteinen in Bedum .

Vervolgens ging hij in op de gemeentelijke herindeling van 2019. Ondanks protesten is dit doorgezet. Herindeling om financiële redenen (zo geeft wetenschappelijk onderzoek van COELO / RUG Groningen ook aan) is zinloos, omdat het niet werkt. Daarbij gaven inwoners van Bedum destijds in een enquête aan zelfstandig te willen blijven. De gemeente Bedum voerde altijd een financieel zuinig beleid en daar zijn geen vruchten van geplukt na de herindeling. Een gevolg, zo blijkt vaker,  voor de burger is dat ze  nonchalant worden en veel minder geïnteresseerd zijn in het wel en wee eigen dorp. “ze doen maar…” Kijk hierbij in Bedum bijvoorbeeld naar de sluiting van het gemeentehuis en verdwijnen van andere diensten.. 

Na 5 jaar van de regie kwijt te zijn is er nu een ommekeer aan de gang. Van onderop vanuit de bevolking (burgerparticipatie) is de hand aan de ploeg geslagen en is er samen met de bevolking onderzocht wat er kan en moet en daarna actie. Kortom we wilden kijken wat we zelf konden gaan doen en ons minder afhankelijk opstellen van de gemeente op afstand.

Dat heeft APB samen met Vereniging Groninger Dorpen vorig jaar gedaan. Na een jaar vol enthousiasme van een grote groep Bedumers werd in april 2024 de visie gepresenteerd. 

Vicevoorzitter APB Bedum Jaap Rosema vertelde het koninklijk paar over het proces naar de dorpsvisie toe en uiteraard over de vastgestelde visie zelf. Hij benoemde daarin het grote draagvlak van de Bedumers voor het zicht op de toekomst en de bereidheid van de inwoners om daar in mee te denken en te doen. 

Al met al een eer om in gesprek te zijn en ons dorp (samen met o.a. de BVGB) onder de aandacht te brengen. Hierbij konden we het negatieve sentiment van na de herindeling nu ook de kracht van het dorp laten zien, waarbij we samen willen gaan werken aan de ontwikkeling van ons mooie dorp.

We troffen een luisterend oor en een warme belangstelling in deze ontmoeting.

Met dank aan #Gemeente Het Hogeland, #De Koffieleut Bedum (Greet Cazemier), #bvgb  (Rob van der Werf), #Bedumer Winterloop (Klaes Hoekstra) #lichtweekbedum ( Greetje Bronsema).

Speciale dank voor Marike Van Eisden voor de strakke organisatie! ✅ 

Foto: Koning Willem Alexander bekijkt de voorzijde van het boekje over de Stolpersteinen in Bedum. Zojuist door henk van der Velde overhandigd. 

Link naar Youtube film van Henk Huitsing :