Bedum – Tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB-Bedum) op maandag 30 maart zal er door de heer  REINT WOBBES  uit Huizinge  een boeiende causerie worden gehouden over :

 De cultuur van dood en begraven in Groningen.

Reint Wobbes, woonachtig te Huizinge, secretaris Stichting Oude Groninger Kerken en van het Museum Het Hoogeland, heeft zich onder meer verdiept in de cultuur van dood en begraven om voorlichtend belangstelling te wekken voor kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen, opdat ze behouden blijven.

De openbare en boeiende bijeenkomst wordt gehouden in het Trefcentrum te Bedum en is openbaar vanaf 20.00 uur.

In het huishoudelijk gedeelte voor leden wordt het Jaarverslag 2014 van secretaris en penningmeester vastgesteld. Het huishoudelijk gedeelte begint om 19.30 tot 20.00 uur.

 Een ieder is van harte welkom vanaf 20.00 uur tijdens het Openbaar gedeelte.

 APB Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Bijzonderheid is dat de statuten van de vereniging APB-Bedum bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd op 14 april 1958.

 

Facebooktwitter