Het onsympathieke afvalbeleid in het Hogeland

"Waste collection is changing" by allispossible.org.uk is licensed under CC BY 2.0

Vanaf 2021 gaan we in Het Hogeland afval anders inzamelen. De gemeente predikt hierbij dat hoe minder afval de burger in de grijze container stopt, hoe minder er betaald gaat worden. Van 200 kilo naar 30 kilo per persoon per huishouden in 2025. De grote vraag is echter, hoe dan? Onrealistische getallen zeker als er […]

Zonder problemen varen door Bedum

Zonder problemen varen door Bedum

Weinig vaarrecreatie door een fout in de vaargids Provincie Groningen. Tot 2016 kwamen er per week ongeveer 65 boten door Bedum gevaren. Helaas is dit aantal teruggelopen naar een schamele 6 stuks. De reden hiervoor is dat in de vaargids van 2017 en 2018 een foutieve vermelding staat; het Boterdiep ter hoogte van het tankstation […]