Wie zijn wij

Het APB-Bedum is een vereniging die de belangen van ons mooie dorp zo goed mogelijk probeert te behartigen. De vereniging is er voor alle richtingen en stromingen die in ons dorp aanwezig zijn. De vereniging wil zich ook niet aan één bepaalde politieke partij binden.

Er wordt bij de samenstelling van het bestuur zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede afspiegeling van de bewoners van ons dorp. APB-Bedum bestaat al 55 jaar. In die 55 jaren heeft de vereniging meegewerkt aan verschillende projecten.

Uit Nieuws- en Advertentieblad van 3 juni 1965:

 • het tot stand brengen van een kinderspeeltuin op het Burchtplein.
 • het aanschaffen van een verplaatsbare muziektempel
 • het oprichten van een bouwcoöperatie Bedum en omstreken waardoor nu reeds ongeveer 60 woningen extra konden worden gebouwd in de industriële en particuliere sector ( bijna de gehele Zeeheldenbuurt)
 • het in samenwerking met de gemeente tot stand brengen van het hertenkamp in het bungalowpark

Het artikel sluit af met de volgende aanbeveling van toenmalige burgemeester Lindeboom:

Mij werd het in dit blad opgenomen artikel over APB, vóór en van het hele dorp, ter inzage verstrekt. Zelden heb ik een artikel met meer instemming gelezen. Het luidt een mobilisatie in van alle beschikbare krachten, die iets voor de groei en uitbouw van ons mooie Bedum gevoelen. Deze actie zal ongetwijfeld succes hebben. Want wanneer men leest wat reeds tot stand is gebracht, dan kan men niets anders doen dan de APB ook financieel te steunen.

Verder heeft APB meegewerkt:

 • aanzet tot oprichting van de VVV in Bedum
 • aanzet tot oprichting van de Bedrijvenvereniging in de gemeente Bedum
 • medewerking aan de oprichting van de Historische Vereniging in Bedum
 • aanzet tot een herstart van de 4 mei herdenking. (werd jaren daarvoor niet meer gehouden)
 • aanzet tot oprichting van een herdenkingsmonument 1940 -1945.
 • plaatsing van enkele bankjes rondom Bedum, zoals hoek Wolddijk / Munnekeweg of in Ellerhuizen.
 • Ook het bankje aan het fietspad van Bedum naar Onderdendam aan het Boterdiep.
 • Medewerking aan de totstandkoming van een ZEBRA over de Stationsweg.
 • één keer in de vijf jaar een Bedumer Gastendag.

Wordt nu lid van het APB-Bedum. het kost slechts € 10,- per jaar! Dat kan via deze link of via: secretaris@apbbedum.nl