Een optimistisch 2022

67 jaar APB Bedum; dat we ons zo lang als dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB Bedum) mogen inzetten voor onze inwoners van Bedum is toch wel heel bijzonder!  Met veel plezier denken we terug aan leuke momenten in 2021. Zoals het plan uit 2017 dat uiteindelijk in 2021 …

Bedum op de eerste plaats!

Het jaar 2021 was (opnieuw) een bijzonder jaar met gelukkig ook positieve gebeurtenissen. Zo is ons bestuur uitgebreid met drie (3!) nieuwe bestuursleden.  Daar zijn we ontzettend blij mee! 2021 was ook een bijzonder jaar waarin we elkaar op verschillende momenten, door de corona, niet fysiek konden ontmoeten als bestuur. …

Brief van een Bedumer

De gemeente Hogeland opent een tijdelijk gemeentelijk ontmoetingspunt in bibliotheek Bedum per 1 december 2021. Het ontmoetingspunt is een vervolg op de …