Jaarfilm Bedum 2020

2020 is een bijzonder jaar geworden; anders dan een ieder had kunnen verwachten. We gingen in een strenge lockdown in maart een versoepeling van de regels in juli en nu voor kerst is er wederom een lockdown van kracht. Dit betekent dit jaar dan ook een beknopte video-overzicht van het …

Herstel Groenzone Almastraat.

Op initiatief van de groep Bedum bij-vriendelijk is de Groenzone tussen de Almastraat en de Folkerdastraat in oude luister hersteld. Nieuwe struiken zijn aangeplant en een kruidenrijk bloemenmengsel, afgestemd op bijen en vlinders, is ingezaaid. De oplevering vond plaats begin september van dit jaar. Omdat het wandelpad ontsierd werd door …

Bedum trekt aan kortste eind

De opgelegde herindeling van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond begint voor het dorp Bedum als behoorlijk zuur te voelen. …

Bedum, nu en vroeger(2)

Op de oude foto een optocht tijdens de eerste winkelweek in 1949 door muziekvereniging Concordia en gymnastiekvereniging Lova op Boterdiep Oostzijde in …

Opnieuw ophef over diftar

De jarenlange verbintenis met Vagron , nu Attero zal met ingang van 31 december 2020 worden beëindigd. De afval inzameling zal dan …

Bedum, nu en vroeger(2)

Op de oude foto een optocht tijdens de eerste winkelweek in 1949 door muziekvereniging Concordia en gymnastiekvereniging Lova op Boterdiep Oostzijde in …

Bedum, nu en vroeger(1)

Vanaf vandaag proberen we elke maand een nieuwe foto te plaatsen van een locatie in Bedum. De foto kan, door middel van …