Archief

 Onder Archief vindt u niet actuele berichten, activiteiten, ideeën en initiatieven.

Bedum 2030

Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang (APB) Bedum werkt aan de Dorpsvisie Bedum 2030. Deze dorpsvisie gaat dienen als een kompas voor de toekomst van Bedum. Onder

Lees verder »

Een optimistisch 2022

67 jaar APB Bedum; dat we ons zo lang als dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB Bedum) mogen inzetten voor onze inwoners van Bedum

Lees verder »

Bedum op de eerste plaats!

Het jaar 2021 was (opnieuw) een bijzonder jaar met gelukkig ook positieve gebeurtenissen. Zo is ons bestuur uitgebreid met drie (3!) nieuwe bestuursleden.  Daar zijn

Lees verder »

Brief van een Bedumer

De gemeente Hogeland opent een tijdelijk gemeentelijk ontmoetingspunt in bibliotheek Bedum per 1 december 2021. Het ontmoetingspunt is een vervolg op de uitkomsten van het

Lees verder »