16 april 2024

In het najaar van 2023 en het begin van 2024 is dorpsvereniging Algemeen Plaatselijk Belang (APB) in samenwerking met gemeente Het Hogeland, de vereniging Groninger Dorpen en tal van vrijwilligers op zoek gegaan wat de bevolking met Bedum wil met ons dorp.

Wat maakt ons dorp zo mooi? En ook wat missen we nog, waar hebben we kritiek op, welke ideeën leven er en wat kan (en misschien moet) anders.

Er is daarop een digitale enquête uitgegaan, er zijn twee inloopmomenten geweest in De Meenschaar en met de jeugd is een aparte bijeenkomst geweest. Ook de kinderen van de vier basisscholen zijn betrokken met hun frisse ideeën.

Samen met een werkgroep van Bedumers met verschillende achtergrond, heeft APB daarop een eerste versie gemaakt van een visiedocument. Daar kon iedereen in het dorp weer op reageren.
Met al die input, reacties en ideeën (10% van de Bedumer bevolking heeft een bijdrage geleverd!!) is er een visie opgesteld. Dit document geeft naast een verantwoording van het proces, op zeven thema’s aan wat de wensen en ideeën van Bedumers zijn.

Ons visiedocument is op 15 april aangeboden aan de wethouder van gemeente Het Hogeland. (zie hieronder het document en de bijlagen)

En nu…..?

Er ligt nu een visie. We weten wat we als dorp willen. We gaan samen met de Bedumers en de gemeente, concreet aan de slag. We gaan per onderwerp kijken hoe we dat in gaan vullen en hoe we de Bedumers (bijvoorbeeld in werkgroepen) gaan betrekken. Want het bestuur van APB kan (en wil) dat absoluut niet alleen! Hou onze site en oproepen in de gaten voor vervolgacties.
Wij als bestuur van de dorpsvereniging gaan stug door met sturen, coördineren, contact onderhouden met de gemeente en….  met gewoon hard werken. En dat doen we graag samen met bewoners en de gemeente Het Hogeland.

Dus help mee. En word lid van APB; staan we nog sterker.

Hieronder is de dorpsvisie te lezen en eventueel te downloaden. Ook zijn er een aantal stukken te lezen en te downloaden waaruit wij de visie hebben opgebouwd.

DorpsvisieHartjes plakken.   Uitslag EnquêteInput van de jeugdWenskaarten.  KAW-rapport.

Input van de basisschoolkinderen, bestaande uit:

Input op de kaart van Bedum;
Index bij bovenstaande input op de kaart van Bedum;
Input Togtemaarschool.