7 juli 2024

Dorpsvisie Bedum 2030 – Nieuws juli 2024.

In april konden we in onze DorpsvisieBedum 2030 presenteren. Een samenvatting van wat de Bedumers verder willen met hun dorp. Wat heeft de dorpsvereniging APB Bedum tot nu gedaan?

1. Ten eerste hebben zowel het college van Burgemeester en Wethouders en alle gemeenteraadsleden vangemeente Het Hogeland de dorpsvisie toegestuurd. Tevens hebben we deze nog een keer mondeling toegelicht. De dorpsvisie werd positief ontvangen en geldt als belangrijk voor de gemeente. In raadsvergaderingen is daar al een paarkeer aan gerefereerd.

2. We zijn structureel in gesprek met de BVGB; de bedrijvenvereniging in Bedum. Ook zij zijn drukdoende ons dorp beter op de kaart aan het zetten. We doen dat samen. Uiteraard met ieder haar eigen accenten. Hiermee staan we sterk en doen we geen dingen dubbel. Samen zijn we ook structureel in gesprek op ambtelijk niveau met de gemeente.

3. In deze gesprekken vormt de dorpsvisie onze leidraad. En daarbij is onze top 10 van onze prioriteiten een speerpunt. Met stip bovenaan is een multifunctionele accommodatie met zaalruimte en toneel

4. De gemeente is bezig plannen te ontwikkelen in het centrum. Er zal, zoals het nu lijkt een appartementencomplex worden gebouwd met faciliteiten zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. Dat heeft dan ook gevolgen voor De Meenschaar. Over de nadere invulling praten we (met de dorpsvisie in onze hand) mee met de gemeente. Onlangs is het “zwembad” gedempt en zijn we voorlopig een groot plein rijker.

5. De renovatie van het hockeyveld was een van de punten uit onze dorpsvisie. Daar wordt nu aan gewerkt.

6. We hebben zowel de gemeente als de provincie aangeschreven over de onduidelijke bebording bij de aansluiting van de Melkweg. Ook de slechte ontsluiting van de wijk Ter Laan hebben we daarin meegenomen.

Tot slot. Er speelt van alles in ons dorp (o.a. hondenspeelplaats, ontwikkeling Boterdiep, herinrichting MolenwegBoterdiep ZZ, hoe kunnen we een veilig oud en nieuwhouden). We proberen met ons enthousiaste bestuur (samen met het bestuur van de BVGB) ons dorp nog beter en beter leefbaar te maken. Dat blijven we doen. Dat is nuttig en vooral ook leuk!

Wil je meedoen? Sluit je bij ons aan. Word lid en/of help actief mee als bestuurslid.

Namens het bestuur van Dorpsvereniging APB Bedum, 

Jaap Rosema

Dorpsvisie Bedum 2030

16 april 2024

In het najaar van 2023 en het begin van 2024 is dorpsvereniging Algemeen Plaatselijk Belang (APB) in samenwerking met gemeente Het Hogeland, de vereniging Groninger Dorpen en tal van vrijwilligers op zoek gegaan wat de bevolking met Bedum wil met ons dorp.

Wat maakt ons dorp zo mooi? En ook wat missen we nog, waar hebben we kritiek op, welke ideeën leven er en wat kan (en misschien moet) anders.

Er is daarop een digitale enquête uitgegaan, er zijn twee inloopmomenten geweest in De Meenschaar en met de jeugd is een aparte bijeenkomst geweest. Ook de kinderen van de vier basisscholen zijn betrokken met hun frisse ideeën.

Samen met een werkgroep van Bedumers met verschillende achtergrond, heeft APB daarop een eerste versie gemaakt van een visiedocument. Daar kon iedereen in het dorp weer op reageren.
Met al die input, reacties en ideeën (10% van de Bedumer bevolking heeft een bijdrage geleverd!!) is er een visie opgesteld. Dit document geeft naast een verantwoording van het proces, op zeven thema’s aan wat de wensen en ideeën van Bedumers zijn.

Ons visiedocument is op 15 april aangeboden aan de wethouder van gemeente Het Hogeland. (zie hieronder het document en de bijlagen)

En nu…..?

Er ligt nu een visie. We weten wat we als dorp willen. We gaan samen met de Bedumers en de gemeente, concreet aan de slag. We gaan per onderwerp kijken hoe we dat in gaan vullen en hoe we de Bedumers (bijvoorbeeld in werkgroepen) gaan betrekken. Want het bestuur van APB kan (en wil) dat absoluut niet alleen! Hou onze site en oproepen in de gaten voor vervolgacties.
Wij als bestuur van de dorpsvereniging gaan stug door met sturen, coördineren, contact onderhouden met de gemeente en….  met gewoon hard werken. En dat doen we graag samen met bewoners en de gemeente Het Hogeland.

Dus help mee. En word lid van APB; staan we nog sterker.

Hieronder is de dorpsvisie te lezen en eventueel te downloaden. Ook zijn er een aantal stukken te lezen en te downloaden waaruit wij de visie hebben opgebouwd.

DorpsvisieHartjes plakken.   Uitslag EnquêteInput van de jeugdWenskaarten.  KAW-rapport.

Input van de basisschoolkinderen, bestaande uit:

Input op de kaart van Bedum;
Index bij bovenstaande input op de kaart van Bedum;
Input Togtemaarschool.