Doelstelling: Plaatselijk Belang-Bedum is een dorpsvereniging die de belangen van ons mooie dorp zo goed mogelijk probeert te behartigen en het verder te helpen ontwikkelen als een dorp waar het goed wonen, werken, spelen en leven is. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK40023583. Voor de statuten zie het volgende tabblad. Onze vereniging, is opgericht in 1957 en is Koninklijk goedgekeurd in 1958.  We zijn er voor iedereen en niet politiek of kerkelijk gebonden.

Activiteiten waar APB-Bedum zich voor heeft ingezet zijn ook te vinden onder het kopje archief. Onder projecten vind je onderwerpen die onlangs speelden en nu nog spelen.
Over de DORPSVISIE 2030 is een apart tabblad gewijd.

Bestuur:
Het (huidige) bestuur van APB Bedum bestaat uit Henk van der Velde, Henk Paap, Bert Lap, Haijo Bouma, Elly de Lange en Jaap Rosema. In de loop van dit jaar (vanaf april 2023) zijn er een aantal mensen gestopt in het bestuur. Bert, Haijo, Elly en Jaap zijn tussentijds toegetreden en worden op de volgende algemene ledenvergadering in april 2024 formeel benoemd. Zie ook het tabblad Bestuur.
Voorzitter: Henk van der Velde,  Grotestraat 13 K , 9781 HA Bedum.
Telefoon 050 3013081 / 06 22605931. Emailadres: voorzitter@apbbedum.nl 
Penningmeester: Bert Lap, emailadres: penningmeester@apbbedum.nl

Er wordt bij de samenstelling van het bestuur zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede afspiegeling van de bewoners van ons dorp. Tijdens de jaarvergadering worden nieuwe bestuursleden benoemd en wordt er van leden die (tussentijds) zijn vertrokken of gaan vertrekken afscheid genomen.

Op dit moment is er een vacature in ons bestuur. Belangstelling? Meld je aan (voor kennismaking en vragen)!!