Dorpsbelangenvereniging APB-Bedum is een vereniging die de belangen van alle bewoners van Bedum zo goed mogelijk probeert te behartigen. Het is daarom van belang dat we zo veel mogelijk leden hebben. Dit om een breed draagvlak te hebben voor onze vereniging en ook om financiën te hebben om zaken te realiseren.
Leden kunnen bestuursleden (die minimaal eens per maand overleggen) benaderen met vragen, opmerkingen en suggesties. En eens per jaar is er een algemene ledenvergadering.

Het lidmaatschap kost slechts € 10 per jaar. En ook voor het APB geldt hoe meer leden hoe meer we voor ons mooie dorp kunnen doen!

Door het invullen van onderstaande formulier kun je je aanmelden als lid:

Het bestuur mag mij benaderen om te onderzoeken of ik eventueel actief (voor een project of algemeen) wil worden binnen APB:

*Hierbij machtig ik het APB Bedum om 1 maal per jaar de contributie van € 10,00 van mijn bankrekening af te schrijven.