Lid worden

Welkom als lid.

Het APB-Bedum is een vereniging die de belangen van het mooie dorp Bedum zo goed mogelijk probeert te behartigen. De vereniging is er voor alle richtingen en stromingen die in ons dorp aanwezig zijn. De vereniging wil zich ook niet aan één bepaalde politieke partij binden.

Er wordt bij de samenstelling van het bestuur zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede afspiegeling van de bewoners van ons dorp. APB-Bedum bestaat reeds 60 jaar.In deze 60 jaren heeft de vereniging meegewerkt aan verschillende projecten.

We noemen slechts enkele:

-aanzet tot oprichting van de VVV in Bedum
-aanzet tot oprichting van de Bedrijvenvereniging in de gemeente Bedum
-medewerking aan de oprichting van de Historische Vereniging in Bedum
-aanzet tot een herstart van de 4 mei herdenking. (werd jaren daarvoor niet meer gehouden)
-aanzet tot oprichting van een herdenkingsmonument 1940 -1945.
-plaatsing van enkele bankjes rondom Bedum.
-één keer in de vijf jaar een Bedumer Gastendag.

In 2012 hebben we met veel plezier gewerkt aan een overzichtstentoonstelling van werken van de Groninger Etser en schilder Ploeglid Riekele Prins. In drie maanden hebben bijna 700 bezoekers deze tentoonstelling van de oud Bedumer bezocht!

Het lidmaatschap kost slechts €7,50 per jaar en ook voor het APB geldt hoe meer leden hoe meer we voor ons mooie dorp kunnen doen!

Door het invullen van onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als lid:

*Hierbij machtig ik het APB Bedum om 1 maal per jaar de contributie van € 7,50 van mijn bankrekening af te schrijven.