Door de corona perikelen heeft het APB bestuur in 2020 de 63ste Jaarvergadering moeten uitstellen. Begin 2021 hebben we opnieuw moeten besluiten om de 64ste Jaarvergadering voor ons uit te schuiven. In afwachting van mogelijke versoepelingen!

Nu het erop lijkt dat we weer een bijeenkomst kunnen plannen heeft het APB Bestuur besloten om op maandag 27 september onze APB-Jaarvergadering te houden.

En het verheugt ons dat we drie nieuwe bestuursleden aan u kunnen voorstellen:

Natasja Heering, Henk Paap en Jan Sietsema . Ze hopen zich zelf op de Jaarvergadering te presenteren! En willen zich graag inzetten voor ons mooie dorp BEDUM.

In het huishoudelijk gedeelte wordt het Jaarverslag 2019-2020  van secretaris en penningmeester vastgesteld.

Daarnaast zal er door het APB Bestuur aan de leden worden voorgelegd de aangekondigde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Door de overheid verplicht voor alle verenigingen en stichtingen. Op de website www.apbbedum.nl staat de hele voordracht.

Als bestuur van dorpsbelangenvereniging APB-Bedum vragen we uw hulp als betrokken inwoners van Bedum  om mee te denken over het zoekgebied voor toekomstige nieuwbouw. De bestaande locaties zijn bijna vol, dus het is urgent.

Daarnaast is APB-Bedum nauw betrokken bij uitwerking en realisatie van de landschapsplannen 380 kV. Hier voor zijn al prachtige ideeën ingediend, maar misschien is uw plan nog veel beter! We horen het graag.

Juist nu, na de herindeling, is het meer dan ooit nodig dat de Bedumers van zich laten horen. Dit kan bij uitstek via dorpsbelangenvereniging  APB-Bedum.  Wij zijn er om de verbinding te maken tussen bewoners en de nieuwe gemeente.

Samen willen we hier over doorspreken.

Belangstellenden zijn van harte welkom ! De bijeenkomst is in de MEENSCHAAR, Kapelstraat 9 , aanvang 20.00 uur. Wel even aanmelden in verband met de noodzakelijke corona maatregelingen. Per e-mail  secretaris@apbbedum.nl of telefonisch 0625002120.

APB Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Bijzonderheid is dat de statuten van de vereniging APB-Bedum bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd op 14 april 1958.