Bouwen , bouwen en nog eens bouwen. Dat is de kreet die je nu veel hoort. Ook in Bedum is er een grote vraag naar nieuwe woningen.

Dorpsbelangen APB Bedum krijgt vaak een vraag “kunnen jullie er aandacht aan schenken …”. In de aanloop naar onze vorige jaarvergadering , heeft het APB bestuur besloten hier aandacht aan te besteden in het openbare gedeelte.

In de uitnodiging en in uitingen naar buiten hebben we geschreven: “Als bestuur van dorpsbelangenvereniging  APB-Bedum vragen we uw hulp als betrokken inwoners van Bedum  om mee te denken over het zoekgebied voor toekomstige nieuwbouw. De bestaande locaties zijn bijna vol, dus het is urgent.”

De boeiende bespreking op de Jaarvergadering heeft voor het dorp Bedum een aantal locaties opgeleverd voor uitbreiding en transformatie. Het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum  doet de suggestie om aan de uitbreiding van het dorp Bedum het thema ‘borgwonen’ te verbinden, dat  zorgt voor een eigen identiteit/karakter, die verwijst naar de vele borgen, die rond Bedum hebben gestaan.

Juist nu, na de herindeling, is het meer dan ooit nodig dat de Bedumers van zich laten horen. Dit kan bij uitstek via dorpsbelangenvereniging  APB-Bedum.  Wij zijn er om de verbinding te maken tussen bewoners en de nieuwe gemeente.

Het thema ‘Borgwonen’ is uitgewerkt in onderstaand plan.

[pdf-embedder url=”https://www.apbbedum.nl/wp-content/uploads/2022/05/borgwonen-thema-uitbreiding-Bedum.pdf” title=”borgwonen thema uitbreiding Bedum”]

Uitbreidingsmogelijkheden voor Bedum zijn beschreven in het volgende document.

[pdf-embedder url=”https://www.apbbedum.nl/wp-content/uploads/2022/05/uitbreidingsmogelijkheden-en-transformatielocaties-dorp-Bedum_jaarverg.-….pdf” title=”uitbreidingsmogelijkheden en transformatielocaties dorp Bedum_jaarverg. …”]