De Actieve Dorpen Aanpak gaat over het verbeteren van samenwerking tussen
dorpsbewoners, bestuurders in dorpen én gemeenten. De Actieve Dorpen Aanpak (ADA) wil dat dorpsbewoners, hun verenigingen en de overheden en instanties daaromheen actief aan de slag gaan om hun dorpen te verbeteren, versterken en verfraaien. Dat doen ze al op vele plekken – getuige de vele dorpsprojecten op de website – maar niet overal. En ook niet altijd overal even succesvol. Door naar elkaar te kijken en van elkaar te leren verwijd je je blik en verhoog je de effectiviteit van je dorpsprojecten.

Belangrijkste voorwaarden voor het slagen van dorpsinitiatieven? Allereerst: de mate waarin
bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun dorpen. En ten tweede de mogelijkheden
die verenigingen en gemeentes bieden om deze bewoners actief hun steentje te laten
bijdragen. Wat begint met meedenken en meehelpen kan zo uitgroeien tot participeren en
ondernemen. Zelf doen – maar wel met z’n allen. En vanuit de eigen toekomstwensen.

Jezelf verantwoordelijk voelen voor je dorp is ook hier de basis. Het is natuurlijk gemakkelijk
om vanuit de luie stoel een enquête in te vullen en daarin de dienstverlening van de
gemeente een zware onvoldoende te geven. Dat mag natuurlijk als de dienstverlening ook
echt onvoldoende is. Maar als je zelf invloed kunt uitoefenen op die dienstverlening of op
(vernieuwende) projecten in je dorp dan moet je toch echt ook zelf in beweging komen en dat
kan NU! Mijn ervaring is dat initiatieven vaak van een beperkt aantal mensen komen. Het
Algemeen Plaatselijk Belang is er toch om op te komen voor de belangen van Bedum? Dat
klopt in de kern natuurlijk ook en dat is ook wat het APB doet. Maar het bestuur kan dat echt
niet alleen. Daarvoor is meer menskracht nodig. De kansen zijn er volop.

Ook de Actieve Dorpen Aanpak is weer zo’n initiatief. Het is ontstaan vanuit ideeën van “van
Onderen” een beweging die ontstond vanuit een aantal Groningse dorpen die veel te maken
hebben met aardbevingsproblematiek. Ook Bedum heeft te maken met
aardbevingsproblematiek. Laten we nou als Bedum eens proberen ook een aantal
initiatieven echt te realiseren. Het APB speelt in Bedum een belangrijke rol als het gaat om
het aanjagen van ideeën maar daar voor hebben we ook inwoners nodig die bereid zijn tijd
en energie te steken in het realiseren van de projecten. We hebben in Bedum een prachtig
voorbeeld van hoe het ook kan in de vorm van de Bedumer Winterloop. Ieder jaar weer
wordt daar verschrikkelijk veel geld binnen gehaald voor het goede doel. En hoe komt dat:
omdat een groep inwoners samen de schouders er onder zet en dit realiseert.

Wie is bereid om zich in te zetten voor Bedum? Zoek medestanders/buurtgenoten die je
willen helpen. Het APB is ook altijd bereid mee te denken. Ik ben benieuwd of we samen iets
moois kunnen neerzetten in Bedum!