67 jaar APB Bedum; dat we ons zo lang als dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB Bedum) mogen inzetten voor onze inwoners van Bedum is toch wel heel bijzonder!  Met veel plezier denken we terug aan leuke momenten in 2021. Zoals het plan uit 2017 dat uiteindelijk in 2021 een opening heeft beleefd. De fitness toestellen bij de carpoolplaats aan de Waldadrift! Dan de plaatsing van een ooievaarsnest in de omgeving van Sint Annerheem was een ander hoogtepunt. Met de verdere afwerking van het mooie gebied zal het in 2022 een vervolg krijgen. Ook de afronding van het Beleef- en Beweegpad, vanaf de Walfriduskerk tot aan de Carpoolplaats, is bijna gereed. Een opening staat voor 2022 gepland. APB Bedum heeft voor het hele project , samen met de werkgroep van bewoners van de Waldadrift vanuit Kansrijk Groningen 150.000 euro ontvangen! En tenslotte hebben we volle medewerking verleend aan het verzoek van een APB lid voor het project aanschaf 4 AED’s in Bedum. De aanvraag is ingediend bij het  dorpsbudget van de gemeente Het Hogeland en gehonoreerd. Ruim 7000 euro is hiervoor beschikbaar gesteld , waardoor Bedum zich ‘Hartveilig’ mag noemen.

Het bestuur van APB-Bedum heeft enkele jaren geleden plannen ingediend voor de  herontwikkeling van de noord-oost kant van Bedum. We hebben hier veel tijd in gestoken met als resultaat een mooi pakket aan ideeën met als slogan ‘BELEEF BEDUM BUITENGEWOON’.  Onlangs is er een vervolg aan gegeven in een bijeenkomst met de Provincie Groningen, gemeente Het Hogeland en Landschapsbeheer Groningen. Begin 2022 zal duidelijk worden welke projecten uiteindelijk worden opgenomen. Met een bijdrage uit de compensatiegelden van Tennet, die momenteel de grote nieuwe masten laat plaatsen.

In het jaar 2021 is het APB bestuur uitgebreid met 3 nieuwe bestuursleden. Op de uitgestelde Jaarvergadering, die we  in september hebben gehouden, werden Natasja Heering , Henk Paap en Jan Sietsema bij acclamatie gekozen! We zijn er erg blij mee dat naast Harry Hoving het bestuur bijna compleet is. Met de deskundigheid van deze bestuursleden hopen we de belangen van ons dorp nog beter te behartigen! “, aldus voorzitter Henk van der Velde.

In het openbare gedeelte van onze Jaarvergadering  hebben we de hulp als betrokken inwoners van Bedum  gevraagd om mee te denken over het zoekgebied voor toekomstige nieuwbouw. De bestaande locaties zijn bijna vol.  Juist nu, na de herindeling, is het meer dan ooit nodig dat de Bedumers van zich laten horen.  Wij, als APB Bedum, zijn er om de verbinding te maken tussen bewoners en de gemeente Het Hogeland.  De boeiende bespreking op de Jaarvergadering heeft voor het dorp Bedum een aantal locaties opgeleverd voor uitbreiding en transformatie.

Het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum  doet de suggestie om aan de uitbreiding van het dorp Bedum het thema ‘borgwonen’ te verbinden, dat  zorgt voor een eigen identiteit/karakter, die verwijst naar de vele borgen, die rond Bedum hebben gestaan. Wij hebben de uitbreidings- /transformatielocaties in Bedum alsmede het thema ‘Borgwonen’ uitgewerkt in twee nota’s, die wij binnenkort hopen aan te bieden aan het college van B&W.

Wij wensen U  :  VEUL HAIL EN ZEEG N IN T NIJE JOAR!

Het APB-Bedum is een vereniging die de belangen van ons mooie dorp zo goed mogelijk probeert te behartigen. APB-Bedum houdt constant de vinger aan de pols als het gaat om veranderingen, nieuwe situaties en opmerkelijke dingen, indien deze gelden voor Bedum.  De vereniging is er voor alle richtingen en stromingen die in ons dorp aanwezig zijn. De vereniging wil zich ook niet aan één bepaalde politieke partij binden. Wij vragen de inwoners dringend om het werk van APB Bedum te ondersteunen. Voor slechts 7,50 euro per jaar. Geef je op als lid via de mail : secretaris@apbbedum.nl  of via de bon op de website : www.apbbedum.nl