Dorpsbelangenvereniging APB Bedum nodigt afgevaardigden van de verschillende buurtverenigingen in Bedum (of groep van bewoners uit een straat of wijk) uit op maandag 24 februari 2020 in Hotel ’t Gemeentehuis.

Graag maken wij opnieuw kennis met de buurtverenigingen zoals we dat ook enkele jaren geleden hebben gedaan. We hopen door deze bijeenkomst met elkaar in contact te komen. We bieden ondersteuning om nieuwe ideeën voor ons mooie dorp een impuls te geven.

Een geweldige uitkomst uit een vorig overleg met de buurtverenigingen is bijvoorbeeld de lichtweek van Bedum! Super enthousiast is de organisatie hiervan opgepakt door talloze vrijwilligers.

Nu Bedum is opgegaan in de grote gemeente Het Hogeland lijkt het ons goed een aantal onderwerpen met elkaar te bespreken. Er zijn dorpsbudgetten beschikbaar gesteld voor goede ideeën; hier kunnen we samen optrekken met de buurtverenigingen. Ook bijvoorbeeld het gezamenlijk meedoen aan de landelijke opschoondag van 23 maart aanstaande of wellicht het promoten van het bijenproject.

Samen met de buurtvereniging of bijvoorbeeld een groep van bewoners uit een straat of wijk, nodigen we jullie van harte uit op maandag 24 februari in Hotel ’t Gemeentehuis om 19.30 uur. Interessant weetje, 64 jaar geleden is dorpsbelangenvereniging van Bedum hier opgericht!

Ook nu al kunt u uw onderwerpen of ideeën met ons delen door een mailtje te sturen aan secretaris@apbbedum.nl

Laat even weten of je/jullie aanwezig kunnen zijn, alvast bedankt!