Bedum , 14 september 2015.

Het 2e kwartaalverslag van het Algemeen Plaatselijk Belang te Bedum 2015 over haar werkzaamheden en activiteiten voor het mooie dorp Bedum.

St. Speel-en Ontmoetingstuin De Carrousel.
De stichting heeft een prijs gewonnen van de Stichting Kern met Pit Groningen. Zitten nu bij de eerste 9. Komend jaar wordt duidelijk wie de winnaar zal worden. Die gaat door naar de landelijke finaleronde.

APB; diversen

Nederland schoon
Volgens onderzoeksbureau Royal Haskoning/DHV is Bedum een hele schone gemeente en scoort ze op de schaal 1 tot 5 in de meeste gevallen een 4 of hoger. Onze Landelijke Schoonmaak dag op 28 maart jl. zal daar ongetwijfeld debet aan zijn geweest. We hopen dat alle inwoners van Bedum en omringende dorpen blijvend het initiatief nemen om geen rommel op straat te gooien en hondenpoep mee te nemen in een zakje naar huis. Zodat we blijvend hoog blijven scoren.

Voedselbank.
Op 26 september staan we in de hal van de Jumbo om voedselwaren in te zamelen voor de voedselbank Hogeland en tevens om nieuwe leden te werven voor het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum, zodat wij blijvend ons goede werk voor ons mooie dorp kunnen continueren.
APB en Gemeente Bedum
Wij zitten net als veel inwoners met smart te wachten op uitvoering van het nieuwe verlichtingsplan, die volgens de Gemeente op zich laten wachten door de aardbevingsproblematiek. Wij hopen dat er spoedig een start wordt gemaakt met dit plan om onze inwoners blijvend in het licht te zetten.
Binnenkort hebben we weer een gesprek met de Gemeente om weer wat punten te bespreken waarvan wij hopen dat dit tot goede oplossing zal komen, zoals bovenstaand verlichtingsplan.
DVD
De nieuwste DVD van Bedum van 2010 tot en met 2014 is gereedkomen in nauwe samenwerking met de videoclub Bedum. Binnenkort gaan we de primeur vertonen in een leuke locatie, waarbij men in de gelegenheid wordt gesteld de DVD aan te schaffen.
Camperrustplek
We zijn bezig om in Bedum 2 camperrustplekken te creëren om deze mensen de gelegenheid te geven te overnachten in Bedum op een daarvoor bestemde plek.
SOGK
In nauw overleg met de Stichting Oude Groninger Kerken ( SOGK) , die de Goede Herderkerk in bezit heeft gekregen, heeft het APB voortouw genomen om leden voor een Plaatselijke Commissie bijeen te brengen . Deze P.C zal uiteindelijk als zelfstandige commissie optreden en gaat ervoor zorgen, dat deze prachtige ruimte van de Goede Herderkerk optimaal zal worden benut. Daarbij moeten we denken aan meer concerten, tentoonstellingen etc.
Wij houden u op de hoogte.

Leefbaarheidsloket NAM
Door het APB zijn inmiddels enkele projecten ingediend waarvan de nieuwe rustbankjes inmiddels op hun plek staan en zijn we in afwachting van plaatsing van het al bestelde evenementenbord. Ook is het aangevraagde ooievaarsnest gehonoreerd en hopen we deze binnenkort ook op zijn plek te kunnen zetten. Aan het APB zal het niet liggen.

Hierbij enkele foto’s ( klik op foto voor vergroting ) van de nieuwe picknicktafel en bankjeSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES op Westerdijkshorn.

 

Picknicktafel Westerdijkshorn
Picknicktafel Westerdijkshorn

Bedum, september 2015.