Uitnodiging voor de 59ste Jaarvergadering van ALGEMEEN PLAATSELIJK BELANG BEDUM

op:   Dinsdag 5 april 2016 in De GOEDE HERDERKERK te BEDUM

Huishoudelijk gedeelte voor APB – leden 19.30 uur

Openbaar gedeelte ,  Iedereen welkom !  20.00 uur

AGENDA Huishoudelijk gedeelte voor leden:

• OPENING
• NOTULEN JAARVERGADERING 30 MAART 2015
• JAARVERSLAG SECRETARESSE
• JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
• MONDELING VERSLAG KASKONTROLECOMMISSIE,
• de heren Broekmans en Arends.
• VERKIEZING EN BENOEMING NIEUW TE BENOEMEN LID KASKONTROLECOMMISSIE (Aftredend is dhr. Broekmans)
• RONDVRAAG
• SLUITING

KORTE PAUZE

Tijdens het openbaar gedeelte zullen de aanwezigen een informatie krijgen door de Goede Herderkerk die door de Stichting Oude Groninger Kerken is overgenomen.

Naast de rondleiding zal er diverse optredens zijn van o.a. van leerlingen van de muziekschool.   Zie ook het bericht hierover in een volgend bericht.