60ste Jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging APB Bedum.

Jubileum bijeenkomst.

Tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB-Bedum) op maandag 24 april gaan we kennis maken met onze nieuwe burgemeester Drs. Erica van Lente. 

“3 maanden burgemeester in Bedum. “ Naast kennismaking zal onze burgemeester vertellen over haar bevindingen tot nu toe. Als “stadjer ” te werken in een dorp , hoe mooi kan dat zijn ! Kom en luister mee !

 Naast de aanwezigheid van onze burgemeester kunnen we ook nader kennis maken met de wijkagent Bertus de Groot. Bertus is al enig tijd werkzaam in Bedum. Hij wil graag de Bedumers op vele terreinen ontmoeten.

De openbare en boeiende bijeenkomst wordt gehouden in het Trefcentrum te Bedum en is openbaar vanaf 20.00 uur.

In het huishoudelijk gedeelte voor leden wordt het Jaarverslag 2016 van secretaris en penningmeester vastgesteld. Het huishoudelijk gedeelte begint om 19.30 tot 20.00 uur.

 Een ieder is van harte welkom vanaf 20.00 uur tijdens het Openbaar gedeelte.