Tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB-Bedum) op maandag 16 april gaan we een duurzame avond beleven!

Vanaf 201.15 tot 21.00 uur geven Egbert Ludwig, Douwe Feddema en Gert Jan Hageman uitleg over hun coöperatie voor duurzame energie , deze is onlangs opgericht. In een toelichting schrijven ze:

Sinds deze maand heeft Bedum een coöperatie voor duurzame energie met de naam Duurzaam Bedum. Tijdens de presentatie vertelt het bestuur waarom deze is opgericht en welke voordelen dit de inwoners biedt. Die voordelen zitten zowel in direct geld besparen voor de leden van de coöperatie als in het versterken van diverse organisaties binnen Bedum. Hoe meer mensen lid worden, des te meer  profiteren we er met zijn allen van. We hopen dan ook iedereen enthousiast te krijgen en zich hiervoor aanmeld!’

Daarna zal de directeur van het Groninger Landschap Marco Glastra , zijn prachtige organisatie voor het voetlicht brengen. We kennen allemaal het Groninger Landschap maar we weten er nog te weinig van. In een toelichting schrijven ze:  “Beschermen van het landschap in Groningen, dat is wat we doen, dat is waar wij ons sterk voor maken. We houden je op de hoogte van onze successen, onze lopende projecten en onze plannen. We zijn altijd op zoek naar ondersteuning.”

Met de ontwikkelingen in onze gemeente, denk daarbij aan de aankoop van boerderij de Haver en de ontwikkelingen in het noorden van Bedum zal het een boeiende bespreking opleveren.

De openbare en boeiende bijeenkomst wordt gehouden in het Trefcentrum te Bedum en is openbaar vanaf 20.15 uur. In het huishoudelijk gedeelte voor leden wordt het Jaarverslag 2017 van secretaris en penningmeester vastgesteld. Het huishoudelijk gedeelte duurt van 19.30 tot 20.00 uur.

Een ieder is van harte welkom vanaf 20.15 uur tijdens het Openbaar gedeelte.

APB Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Bijzonderheid is dat de statuten van de vereniging APB-Bedum bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd op 14 april 1958.

GNL_Logo2015_rgb-blauw_pos_01