Kwartaalverslag APB; 1e kwartaal 2018

Het eerste kwartaalverslag van het Algemeen Plaatselijk Belang te Bedum 2018 over haar werkzaamheden en activiteiten voor ons mooie dorp Bedum.

Evenementenborden

U kunt een aanvraag indienen voor vermelding op de twee evenementen borden in het dorp. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van het APB Bedum. De kosten per evenement bedragen 40 euro.

Outdoor evenement in Bedumer Bos

Een hele operatie in het bos doordat daar de essentak-sterfte was uitgebroken. Inmiddels zijn er veel bomen gekapt en ook nog eens stukken bloot gelegd voor het nieuwe fietspad. Wij hopen dat in het voorjaar begonnen kan worden met het verbreden van de paden en de aanleg van het outdoor fitness gebeuren.

Einde Loket Leefbaarheid NAM

De laatste aanvraag voor het einde van Loket Leefbaarheid, welke door APB is ingediend was voor de wandelroute STOLPERSTEINE in gemeente Bedum. Als afsluiting van het leggen van 51 zogenaamde Stolpersteine die her en der in Bedum, Noordwolde, Zuidwolde en Onderdendam door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig zijn geproduceerd en neergelegd in de afgelopen jaren. Het boekje als document en als herinnering met alle namen en adressen is in samenwerking met Historische Vereniging gemeente Bedum, Herdenkingscomité Bedum, werkgroep Stolpersteine en de gemeente Bedum tot stand gekomen. De bedoeling is dat alle schoolverlaters van de basisscholen deze documentatie zullen ontvangen. Loket Leefbaarheid heeft hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld. Uitgangspunt van alle organisaties was: OPDAT WIJ NIET VERGETEN.

Mooi Bedum en Algemeen Plaatselijk Belang Bedum

Ook dit jaar zijn we weer voornemens deel te nemen aan het 2-jaarlijks terugkerend evenement Mooi Bedum. Befaamd is inmiddels onze spooktocht, dit jaar gehouden op 21 september in de oude kern van Bedum. In de feesttent in 2017 werd de eerste APB Pub quiz gehouden en werd er om revanche geroepen. De teams krijgen deze kans en wel op woensdag 19 september in de Maranathakerk waar de PKN Gemeente haar titel als winnaar gaat verdedigen.

Nederland schoon

24 maart hebben we samen met de Gemeente Heel Nederland Schoon weer georganiseerd. Sponsor Plus Jeroen Juch schonk lunchpakketten en de deelnemende kinderen kregen een consuptie bij cafetaria Koning. In totaal werd 300 kilo zwerfvuil van de straat, tussen struiken, langs de slootwallen en uit de goten gevist. Het APB spreekt de wens uit dat mensen beter nadenken voordat ze hun verpakking, blikjes, flesjes, lege sigarettenpakjes en overige rommel achteloos op straat gooien. Eerder dit jaar trok het APB er ook al op uit en maakte de weg naar Willemstreek inclusief het talud schoon. In totaal leverde dit 15 afvalzakken met in totaal 300 kilo zwerfafval op.

APB en Gemeente Bedum

Er zijn inmiddels al weer enkele gesprekken geweest met de wethouders waardoor weer orde op zaken kon worden gesteld. Zo is er gevraagd naar een bord op het talud om gebruikers te vragen hun afval bij zich te houden.

Wat staat er op de rol:

*Bevingsbosje op Ter Laan

*Verbreding paden Bedumer Bos. Voorjaar 2018.

*Aanpak visplekken Boterdiep. De eerste stappen zijn gezet.

*Uiteraard houden we een vinger aan de pols voor wat betreft de expansiedrift van de melkfabriek.

*Aanpak kop om de Noord. Ook het APB heeft leuke ideeën gelanceerd en hopen dat deze gerealiseerd zullen worden. De door het APB bedachte slogan Beleef Bedum Buitengewoon is ook voorzien van een passend logo.

171224_BBB_Trajan_Pro