Op 8 april 2019 was de 62e ledenvergadering van het algemeen plaatselijk belang Bedum. In de vergadering kwam uitdrukkelijk naar voren dat de leden het nut en voortbestaan van het APB Bedum zeer belangrijk vinden. Omdat er op deze jaarvergadering 4 bestuursleden aftreden is het APB Bedum dus dringend op zoek naar nieuwe mensen. Vind je het leuk om met een enthousiaste groep mensen dingen te organiseren voor de inwoners en het dorp  Bedum? Dan nodigen we jou van harte uit om eens een bestuursvergadering bij te wonen. Na het officiële gedeelte van de vergadering met de leden is een dorpsfilm vertoond. Deze dorpsfilm van de jaren 2015 t/m 2018 is gemaakt door de video-club Bedum.

Afscheid bestuursleden APB 2019
De afscheid nemende bestuursleden v.l.n.r.. Gerwin Groenewold, Janet Hoeksema, Tiemen de Jonge en Erwin Venema