Dorpsenquête 2020 APB Bedum

Beste medebewoners ,

Op maandag 24 februari hebben we met velen een zeer plezierige bijeenkomst gehad. Samen met afgevaardigden van verschillende buurtverenigingen hebben we over verschillende onderwerpen gesproken.

We waren druk bezig om het één en ander verder uit te werken en te bespreken voor onze APB ledenvergadering. Door de lockdown hebben we pas in juli de draad weer op kunnen pakken. In de laatste bestuursvergadering van augustus hebben we de uitgewerkte antwoorden besproken.

Een korte opsomming in <deze PDF>

 

Hieronder de verdere uitwerking.

  • Medewerking aan NOABERSCHAP in Bedum tijdens de coronacrisis. Flyer samengesteld , en ondersteuning verleend  aan 2 actieve contactpersonen Aly Wiersema en Wil Duis.
  • Verdere uitwerking van het plan voor verbetering van St. Annerheem in samenwerking met de bewoners van de Horst en Nico Steur , de bioloog van de gemeente. Verbetering van het terrein en op voorstel van de bewoners plan uitgezet voor een ooievaarsnest aan de rand van het terrein. Onlangs is na veel vijven en zessen de vergunning voor plaatsing afgegeven. Met dank aan gemeente Het Hogeland voor bijdrage aanschaf nest uit het dorpsbudget. Een laatste hobbel moet nog worden genomen waarna plaatsing zal worden uitgevoerd. Daarnaast is het terrein aantrekkelijk voor een bezoek en hopen we er een fruitmarkt tzt te houden.
  • Er is veel contact met de actieve bijen-werkgroep Bedum bij-vriendelijk, ressorterend onder Wierde&Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer noord-Groningen.    Ons bestuurslid Harry Hoving en Jan Wevers zijn er de trekkers van. De Groenzone tussen de Folkerdastraat – Almastraat is onlangs bijgewerkt en  bij-vriendelijk ingericht. Het nodigt ook hier uit tot een bezoekje om te kijken hoe het geworden is.
  • de bijen-werkgroep heeft een verzoek ingediend bij het dorpsbudget voor een bijdrage aan de komst van een bijen-idylle in het Bedumer Bos. Dat wordt echt prachtig! Project is uit dorpsbudget ook goedgekeurd. Daar horen we nog wel meer van.
  • medewerking verleend aan de Robben-werkgroep. Deze werkgroep van enthousiaste dames proberen rond het Robbenveld een serie speelattributen gerealiseerd te krijgen voor de jongeren. Als werkgroep hadden ze ondersteuning nodig voor aanvraag van subsidies. Een eerste bijdrage vanuit Jantje Beton is binnen. Ook daar horen we wel meer van. Geadviseerd is om een zelfstandige stichting te worden.
  • Op dit moment is de gemeente bezig met de inrichting en plaatsing van de fitnesstoestellen bij de carpoolplaats Bedumer Bos. De subsidie voor aanschaf van deze toestellen is door het APB verkregen uit het loket leefbaarheid. We zijn blij dat het project zijn beslag zal krijgen. Op dit moment zijn we aan het nadenken over de opening.
  • binnenkort is er nader overleg in verband met aanleg van dorpsstrandje bij de ijsbaan. Een eerste gesprek is er geweest. Uitgesproken is dat we het verder gaan uitwerken.
  • binnenkort is er overleg over de mogelijkheid voor plaatsing van Tiny houses in Bedum. Samen met een plaatselijke makelaar.
  • -binnenkort opnieuw overleg met dorpscoördinator Jolanda Dijkhuis over een aantal onderwerpen, die vanaf oktober 2019 nog open staan. Daar worden ook enkele opmerkingen en vragen uit de bijlage bij betrokken, zoals aandacht voor de verkeerssituatie in Bedum. We dringen aan op een aantal snelheidslimiet-smiley.

 

U heeft onlangs bij de Noorderkrant een bijlage gekregen. Geheten ” TOUKOMST”. Bij project nr 3 zijn we op verzoek van Peter Barthel betrokken, vandaar dat het gemeentehuis erop is afgebeeld. Het zou toch wat zijn als we hier in ons monumentaal gebouw wat kunnen realiseren!

Ga naar: https://www.toukomst.nl/projecten/

Wilt u ons hier in steunen en geef je reactie voor project 3!

Tenslotte:

Het bestuur is nog steeds op zoek naar versterking. Gezien bovenstaande kun je je daar wel iets bij voorstellen. Is er onder jullie of weten jullie personen, die bereid zijn mee te werken binnen het bestuur ? Het is echt leuk om mee te doen voor je dorp!

 

Facebooktwitter