Op welke partij stem jij?

Wij hebben aan alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van  2018 een aantal vragen gesteld welke leven onder de Bedumer bevolking. Wij waarderen het zeer dat alle politieke partijen de moeite hebben willen nemen om deze vragen te beantwoorden. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november zullen wij alle vragen en antwoorden de revue laten passeren.

  • De afgelopen jaren is er in de gemeente Bedum fors bezuinigd op het groenonderhoud; in veel gevallen is ervoor gekozen planten en bomen te rooien en vervolgens te vervangen door veldjes welke zijn ingezaaid met gras. Op deze manier is een monotoon groen ontstaan welke weinig aantrekkelijk is voor vogels en andere dieren. Meer groenvariatie zou aantrekkelijker zijn. Is dit voor uw partij de juiste manier van omgaan met groen en de daarbij behorende fauna? Zo nee; hoe zou het volgens uw partij beter kunnen.

 

Facebooktwitter