Vacatures binnen het APB Bedum

Binnen het APB Bedum zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid en een secretaris. In beide functies heb je de mogelijkheid aan de wieg te staan van de uitvoer van nieuwe plannen en ideeën voor het dorp Bedum. Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2019 zal er een nieuw netwerk moeten worden opgezet met en binnen de gemeente het Hogeland. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.

Bent u op zoek naar:

 • Een nieuwe uitdaging
 • Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie
 • Een innovatieve club mensen met hart voor het dorp Bedum

Dan is een bestuursfunctie binnen het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum wat voor u!

Het APB Bedum is een vereniging die de belangen van het mooie dorp Bedum  zo goed mogelijk probeert te behartigen. De vereniging zet zich in voor de gehele samenleving van Bedum zonder zich aan een bepaalde politieke partij binden.

Er wordt bij de samenstelling van het bestuur zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede afspiegeling van de bewoners van ons dorp. Het  APB-Bedum bestaat in 2018 al 61 jaar, in deze periode heeft de vereniging veel kunnen betekenen voor verschillende projecten. Daarnaast zijn ook een groot aantal initiatieven in het dorp gestart bij het APB Bedum. Hierbij wordt naast het tweejaarlijks overleg nauw samengewerkt met de gemeente. Het APB Bedum vergadert 1 keer per maand op een donderdag avond.

Vacature algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid heeft zitting in het bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie. Het algemeen bestuurslid kan een specialisme op zich nemen. Het algemeen bestuurslid bepaalt mede met het door het bestuur gevoerde beleid. Indien nodig vervangt u een ander bestuurslid in diens taken
Kwaliteiten algemeen bestuurslid
 • Is gemotiveerd
 • Enthousiast
 • Heeft ambitie
 • Is communicatief goed
 • Heeft een luisterend oor
 • Pakt op wat er voorbij komt
 • Heeft inbreng
 • Is veelzijdig
 • Heeft geduld
 • Is flexibel
 • Een team speler

Vacature secretaris

In de functie van secretaris zal het zwaartepunt voor het grootste deel liggen in het als aanspreekpunt fungeren van onze vereniging. Tevens verzorgt u de persberichten.

 • neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • organiseert de algemene ledenvergadering en commissievergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
 • ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 • geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de penningmeester
 • verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 • is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externe partijen
 • houdt een archief bij

Lijkt het u leuk om onze vereniging te ondersteunen? Laat dan een bericht met motivatie achter op onderstaande contactformulier.

   

  Facebooktwitter