Bedum, 20 maart 2015

In een brief aan de fracties van Provinciale Staten bepleit dorpsbelangenvereniging APB Bedum uitstel van de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen. APB Bedum hoopt dat de argumenten die de vereniging tegen herindeling inbrengt, onderdeel gaan vormen van de discussie over herindeling in de komende coalitiebesprekingen.

 

APB wil uitstel van de herindelingsplannen om de inzet van bestuurders en gemeentelijke organisaties volledig te kunnen richten op de aardbevingsproblematiek in Groningen. Dit standpunt maakte APB-voorzitter Henk van der Velde eerder deze maand al bekend in een door de gemeente Bedum georganiseerde bijeenkomst over gemeentelijke herindeling.

 

“Aan bestuurlijk geneuzel over herindelingsvarianten hebben de inwoners een broertje dood: die willen gewoon actie in het aardbevingsdossier. En snel!”, stelde de voorzitter toen. Hij vindt het noodzakelijk dat de herindelingsdiscussie ondergeschikt wordt gemaakt aan, wat hij noemt, ‘de grootste uitdaging waarvoor de provincie Groningen ooit gestaan heeft.’

 

“De herindelingscarrousel moet stop worden gezet om de focus te kunnen bepalen op datgene wat de regio op dit moment echt nodig heeft: daadkracht, doorpakken, eensgezindheid, visie en een vuist.”, zei hij in de bijeenkomst in Bedum. Zijn bijdrage daar werd met een spontaan applaus van de tientallen aanwezigen onthaald.

 

De Bedumer dorpsbelangenvereniging wijst de Statenfracties ook op het gevaar van ‘interne gerichtheid’ bij gemeenten die met herindeling te maken krijgen. Die ‘interne gerichtheid’ is ook bekend uit onderzoeken. Die gerichtheid naar binnen begint al tijdens de voorbereidingen voor het ‘in elkaar schuiven’ van de ambtelijke organisaties en ijlt, zo wijst de praktijk uit, ook na de herindeling nog jaren lang na.

 

De verlammende werking van herindeling op gemeentelijke organisaties is volgens APB Bedum funest voor bewoners en gemeenschappen. “Juist nu, in deze onzekere periode, verwachten inwoners steun, bijstand, daadkracht en inventiviteit van hun bestuur en de ambtenaren in het gemeentehuis. Herindeling verlegt de focus van bestuurders en ambtenaren de verkeerde kant op. Inwoners en gemeenschappen komen alleen te staan. Dat moeten we met ons allen niet willen.”, laat de vereniging de Statenfracties weten.

APB Bedum hoopt op steun van Statenfracties voor de argumenten. “Die lijken ons valide. En misschien wel meer dan dat. Herindeling moet de ijskast in. Eerst een oplossing zoeken voor de gigantische problemen waar de inwoners van het aardbevingsgebied mee te maken hebben. Als dat achter de rug is – en dat kan nog jaren duren – kan er misschien weer worden gekeken naar bestuurlijke speeltjes.”, schrijft de vereniging. Algemeen Plaatselijk Belang Bedum is al jaren lang een verklaard tegenstander van bestuurlijke schaalvergroting. 

APB Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Bijzonderheid is dat de statuten van de vereniging APB-Bedum bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd op 14 april 1958.