Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB Bedum)  is een vereniging die de belangen van ons mooie dorp Bedum zo goed mogelijk probeert te behartigen. De vereniging is voor alle richtingen en stromingen die ons dorp rijk zijn. Het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Sindsdien en gedurende ruim 60 jaar heeft het APB in overleg met bewoners en gemeente veel tot stand weten te brengen. Het bestuur van het APB zou graag zien dat dat ook zo blijft in de toekomst. Nu de gemeente Bedum is opgegaan in een groter verband in gemeente Het Hogeland is het van nog meer belang dat een onafhankelijke organisatie als het APB bestaat. Het APB dient als schakel tussen de bewoners en de gemeente. De nieuwe gemeente Het Hogeland heeft meerdere dorpencoördinatoren in dienst, hetgeen een goede zaak is, maar deze zijn zelden de ogen en de oren van haar inwoners.

Koffietafelgesprek – APB spreekuur bij Jumbo.

 APB Bedum heeft het voornemen  om een eigen spreekuur, een koffietafelgesprek , voor inwoners in te stellen. Zo geven we onze inwoners gelegenheid om met hun vraag , opmerking bij ons aan de koffietafel te komen. Een paar APB Bedum – bestuursleden zijn aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen.  Met medewerking van JUMBO, kunnen wij gebruik maken van hun koffietafel .  U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met koek te spreken met  APB Bedum – bestuursleden. 

Het eerste spreekuur is dinsdagmorgen 21 mei vanaf  10.00 uur tot 12.00 uur. Bewoners uit Bedum zijn hartelijk welkom!

Willen we met elkaar wat meer bereiken binnen ons mooie dorp Bedum, dan kunnen we ons beter verenigen om sterker te staan. Op dit moment telt het APB 161 leden en dat is gelet op de grootte van Bedum aan de magere kant. Het bestuur van het APB wil zich graag inzetten voor Bedum, maar is daartoe veel beter in staat met een groter aantal leden.

Doet u mee. Geef u dan op als lid via secretaris@apbbedum.nl of via onze site ‘www.apbbedum.nl’ onder ‘lid worden’. Om lid te worden, vult u het formulier in en drukt op verzenden.  Het lidmaatschap bedraagt € 7,50 per jaar.