27 juni 2024

Woensdagavond 26 juni organiseerde gemeente Het Hogeland een meedenksessie over de nieuwe woonwijk Folkerda. Er waren ruim 60 inwoners;  een prachtige opkomst! Zij deden actief mee en deelden hun ideeën. Het is duidelijk dat Folkerda leeft in Bedum! Er is samen nagedacht over vier belangrijke thema’s: woningen, verkeer, openbare ruimte en leefkwaliteit. De gesprekken waren inspirerend en er is veel waardevolle input opgehaald. Dat gaat de gemeente nu verwerken. In het najaar volgt een vervolgsessie. De gemeente wil graag met inwoners van Bedum samenwerken om van Folkerda een geweldige plek om te wonen te maken! Deze meedenksessie was een mooie eerste stap daarin. Mooi dat de Bedumers op de meedenksessie zijn afgekomen en zijn of haar stem heeft laten horen. Samen maken we Bedum nog mooier!