De opgelegde herindeling van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond begint voor het dorp Bedum als behoorlijk zuur te voelen. Veelal kun je stellen dat Bedum, ondanks dat zij de grootste gemeente was, door de bank genomen de grootste verliezer is geworden.

Als enige gemeente met een jarenlange positieve begroting is Bedum nu terecht gekomen in de hoek waar de klappen (gaan) vallen. De burger van Bedum betaald vanaf volgend jaar fors meer aan onroerendezaakbelasting; daarnaast wordt Diftar geïntroduceerd zonder enige mogelijkheid om het afval beter te kunnen scheiden. Ook hier zijn voor de Bedumer de kosten naar verwachting fors hoger.  Als klap op de vuurpijl wordt de gemeente Het Hogeland voor € 150.000, – aandeelhouder van Omrin, de Friese afvalverwerker. Omrin zal vanaf 1 januari de afvalverwerking voor zijn rekening nemen.

Alle gemeenten hadden tot de herindeling van de gemeenten een gemeentehuis; die van Bedum wordt nagenoeg niet meer gebruikt. Voor een rijbewijs of andere simpele zaken moet al langere tijd door Covid-19 worden uitgeweken naar Uithuizen of Winsum. De gemeente Het Hogeland wil nu de dienstverlening nog meer gaan centraliseren. De mogelijkheid om dit na de corona crisis wel weer te kunnen vervalt hiermee. Het aanvragen van een nieuw paspoort of het verlengen van een rijbewijs kan dan alleen nog in de gemeentehuizen van Winsum en Uithuizen. Een andere mogelijkheid, het thuis laten bezorgen van deze documenten, is voor veel mensen te kostbaar. Een goede OV verbinding is ook niet aanwezig.

Bij de mislukte aanbesteding van de voormalige gemeente Winsum, zoals die van de Tirrel, wordt voor bijna 10 miljoen (!) extra uitgetrokken. De Tirrel kost geen 23,4 maar 34 miljoen euro. Aan de andere kant is er geen geld voor bijvoorbeeld een MFA in Bedum, zoals ontwikkeld door SV Bedum.

Door de voormalige gemeente Winsum is op het laatste moment de stekker getrokken uit het initiatief voor een tracé alternatief van de N361. Bedum zou een westelijke ontsluitingsweg krijgen welke aan zou takken op deze variant. Daarnaast zou niet alleen Bedum maar heel noordwest Groningen hiervan hebben geprofiteerd. Nu krijgt Bedum enkel een oostelijke ontsluitingsweg richting de Eemshavenweg voor de Friesland Campina.

Vervolgens wordt wel een noordelijke ontsluiting bij Winsum gerealiseerd om het dorp Winsum te ontlasten. Het gevolg hiervan zal zijn dat Bedum en Onderdendam nog meer verkeer te verwerken krijgen. De leefbaarheid in Winsum gaat omhoog; die van Bedum en Onderdendam fors omlaag. Men zal in Winsum met het gereedkomen van deze noordelijke ontsluiting nog vaker voor de Bedum route kiezen om naar Groningen te rijden.

Al met al een onprettig gevoel voor de gemiddelde Bedumer. Wel de lasten maar niet de lusten. De lusten worden voornamelijk opgesoupeerd door de overige gemeenten in Het Hogeland met Winsum in het bijzonder.

https://www.ommelander.info/nieuws/algemeen/17558/motie-van-afkeuring-tegen-college-het-hogeland-rond-de-tirrel-r

https://www.ommelander.info/nieuws/algemeen/18485/sluiten-burgerzaken-in-bedum-pijnpunt-voor-christenunie

https://noorderkrant.nl/artikel/778120/overleg-n361-tussen-gemeente-en-gedeputeerde.html

-naam en adres bij redactie bekend-