De gemeente Bedum werkt aan plannen voor een betere, toekomstbestendige noordkant van Bedum. Dat gebeurt in samenwerking met inwoners.. De gemeente wil de noordkant van ons dorp aantrekkelijker maken. Daarvoor had de gemeente opgeroepen om met ideeën  en suggesties te komen. Deze kunnen dan meegenomen worden in de verdere plannen, waar uiteindelijk een ontwerp van visie aan het College en aan de Raad van Bedum wordt aangeboden.

 

Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijke Belang Bedum heeft de handschoen opgepakt. Na enkele brainstormsessies binnen het bestuur heeft het ideeën en suggesties voorgesteld met als oproep “BELEEF BEDUM BUITENGEWOON”!  In deze notitie zijn opnieuw ideeën verwerkt, die reeds in 1992 naar voren waren gebracht, rond de kwekerij terrein De Kamp.  

Bijgaand vindt u de notitie die is aangeboden aan Sandra van Assen – Stedenbouw, en Matthijs Dijkstra van bureau  MD Landschapsarchitecten die de gemeente Bedum in het proces begeleidt .

171224_BBB_Trajan_Pro

Uit eerdere notitie van APB Bedum ( IN 1992 )  om een wandelroute en toeristische invulling te creëren vanaf De Kamp enz. beschrijven we hier globaal de mogelijkheden.

Wandel even mee en laat u verrassen.

 -Vanaf de voormalige kwekerij de Kamp wandelroute aanleggen , waarop een imker de mogelijkheid krijgt voor het opzetten van een bijenhotel – honing bereiden enz. Daarnaast inrichting van een insectenhotel. Omgeving inrichten met volop variatie van klein fruit struiken en bloeiende planten.

-wandelpad vervolgen over dijkje richting gemaal. In de groenstrook / weiland een kleine haven inrichten voor bootjes, Bedum Belevingspad , met spetterbrug, blotevoetenpad , tokkelbaan, enz.

-wandelpad uit laten komen bij het gemaal. Dat gemaal kan na een grondige opknapbeurt een mooie bezienswaardigheid worden als uitvalsbasis van het Bedums Belevingspad.

In het gemaal kan na een grondige opknapbeurt een toeristische invulling gecreëerd worden zoals een Bed & Breakfast met theeschenkerij. Hier kan men dan genieten van echte Groninger en Bedumer producten zoals poffert en misschien zuurkool, verwijzend naar de voormalige zuurkoolfabrieken die vroeger in Bedum gevestigd waren. Stichting Opmaat kan wellicht ondersteuning bieden, met behulp van hun cliënten, om thee te schenken en poffert te bakken. Ook kunnen bijvoorbeeld pizza’s en deegbroodjes aan stokken boven echt vuur gaar worden gebakken samen met bezoekende kinderen. Deze ‘gerechten’ kunnen dan belegd worden met kaas van de duidelijke zichtbare Bedumer zuivelfabriek.

-vervolgens zal het wandelpad via parkeerterrein ijsbaan worden aangelegd , waardoor er verbinding kan komen met het ijsbaan terrein. IJsbaanterrein multifunctioneel inrichten – ijsbaan ( 400mtr. baan ) asfalteren voor o.a. skeelerbaan enz. Langs Boterdiep aanleg voor tewater laten bootjes en een gezellig dorpsstrandje.

– wandelpad vervolgen langs het Boterdiep om uiteindelijk aansluiting te krijgen met Ter Laan, spoor over vervolgen Ter Laan , eerste bocht:

links en daar een pontje creëren voor overtocht en de wandeling kan richting Wroetende Mol.

rechts wandeling vervolgen richting het in te richten Bevingsbosje alwaar een rustpunt / herinneringsplek wordt gecreëerd. ( waar de eerste woning vanwege aardbeving is gesloopt) . Overleggen met het Groninger Landschap om deze omgeving her in te richten met diverse Groninger fruitgewassen.

-wandelpad vervolgen over Ter Laan – Fraamweg – landelijk wandel- en fietspad terg naar Ter Laan.

– wandelpad kan goed aansluiten op het bekende Zevenbruggetjespad. Er zijn plannen om het originele Zevenbruggetjespad her in te richten.