In de serie vragen aan politieke partijen deel 6; burgerparticipatie. Zie voor een overzicht van alle vragen deze link  <klik hier>

Er is veel aandacht voor burgerparticipatie. Het APB Bedum juicht dit soort initiatieven toe. Welke rol ziet u voor de dorpsbelangen verenigingen? Bent u voorstander van het beschikbaar stellen van dorpsbudgetten?