Strijker06

Burgerparticipatie is ‘in’, maar dorpen moeten zich niet laten dwingen en vrij blijven in de rol die ze kiezen.

Aan het woord is Dirk Strijker, Hoogleraar Plattelandsontwikkeling, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Groninger Dorpen op woensdag 20 mei jl.

APB Bedum was aanwezig op de Ledenvergadering. Henk van der Velde heeft genoten van de toespraak van Prof. Strijker.

Nog een bijzondere uitspraak:

”  Aan de andere kant bestaat de participatiesamenleving op het platteland natuurlijk al lang. Zo draaien bijna alle dorpshuizen op vrijwilligers en voeren in meerdere dorpen de bewoners gemeentetaken uit zoals het maaien van de berm. Vaak efficiënter en slimmer dan de gemeente zou kunnen. Ook omdat men graag het dorp leefbaar houdt.  Prachtig volgens Strijker, zolang het maar zonder dwang gebeurt en op de manier zoals het dorp het wenst. Gemeentes moeten wat dat betreft vaak nog leren loslaten. De dorpsvereniging kan mooi een paraplu-functie vervullen voor al die verschillende dorpsinitiatieven en zodoende zorgen voor structuur en continuïteit. ”

 

Het bestuur van de dorpsbelangenvereniging heeft in haar vergadering van dinsdag 26 mei zijn waardering uitgesproken over de constructieve opstelling van onze contacten met wethouder Johannes de Vries. Regelmatig is er overleg over vele onderwerpen. Binnenkort meer.