Begin volgend jaar wordt er in de gemeenteraad van het Hogeland beslist over het introduceren van het ‘Diftar’ systeem in de hele gemeente het Hogeland. Tot op heden hanteren alle (voormalige) gemeentes nog hun oorspronkelijke manier van vuilverwerking van voor de herindeling. Diftar staat voor ge-dif-ferentieerd tar-ief.

Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Wie goed zijn afval zou scheiden zou ook minder afvalstoffenheffing gaan betalen. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel restafval wordt aangeboden. Op basis van gewicht van de container wordt hiervan een afrekening gemaakt.

Onder het mom van ‘beter voor het milieu’ wordt Diftar op dit moment in ruim een derde van de Nederlandse gemeenten toegepast. Per saldo heeft Diftar in veel van deze gemeenten voor hogere kosten per huishouden gezorgd. Vaak beland een groot deel van het (zware) afval niet meer in de grijze container maar gaat dit vuil in de container van het werk, mee naar de camping of het beland in vuilnisbakken naast de snelweg of nog erger, in de natuur!

De vraag die blijft staan is waarom er door het Hogeland niet voor een modernere variant van afvalinzameling wordt gekozen. De meeste aangeboden afvalsoorten zijn, door na-scheiding zelfs geld waard. Wanneer dit goed is ingericht kan hier door gemeenten zelfs geld mee worden verdiend.

In de gemeente het Hogeland wordt aan bewoners nu een ‘keuze’ voorgelegd alsof er iets te kiezen valt. De keuze is Diftar óf Diftar…. Over de kosten netto onder aan de streep, voor de burger, wordt met geen woord gesproken.

Het programma Kassa onderzocht het Diftar systeem in Nederland en kwam tot de conclusie dat bij twee derde van de gemeenten burgers duurder uit zijn.

Lees in <hier> de standpunten van de politieke partijen van vóór de herindeling.

Bekijk <hier> de aflevering van het programma “Kassa” over Diftar

Zeg, wat vind jij eigenlijk? Hoe moeten we volgens jou afval inzamelen? Vanaf 2021 gaan we over op een nieuwe manier van afvalinzameling. Samen met Hogelandsters bedachten we vier manieren om afval in te zamelen. Welke manier vind jij de beste? De raad beslist, maar die wil jouw mening weten. Kies je mee?