Beste medebewoners ,

Op maandag 24 februari hebben we met velen een zeer plezierige bijeenkomst gehad. Samen met afgevaardigden van verschillende buurtverenigingen hebben we over verschillende onderwerpen gesproken.

We waren druk bezig om het één en ander verder uit te werken en te bespreken voor onze APB ledenvergadering. Door de lockdown hebben we pas in juli de draad weer op kunnen pakken. In de laatste bestuursvergadering van augustus hebben we de uitgewerkte antwoorden besproken.

Een korte opsomming in <deze PDF>

 

Hieronder de verdere uitwerking.

 

U heeft onlangs bij de Noorderkrant een bijlage gekregen. Geheten ” TOUKOMST”. Bij project nr 3 zijn we op verzoek van Peter Barthel betrokken, vandaar dat het gemeentehuis erop is afgebeeld. Het zou toch wat zijn als we hier in ons monumentaal gebouw wat kunnen realiseren!

Ga naar: https://www.toukomst.nl/projecten/

Wilt u ons hier in steunen en geef je reactie voor project 3!

Tenslotte:

Het bestuur is nog steeds op zoek naar versterking. Gezien bovenstaande kun je je daar wel iets bij voorstellen. Is er onder jullie of weten jullie personen, die bereid zijn mee te werken binnen het bestuur ? Het is echt leuk om mee te doen voor je dorp!