In 2017 zijn er in de voormalige gemeente Bedum een aantal bijeenkomsten gehouden met als titel ‘Rondje om de Noord’.  De ideeën, voor een betere en toekomstbestendige noordkant van het dorp, zijn tijdens deze bijeenkomsten opgehaald. Voor deze ideeën is geld beschikbaar gemaakt omdat er de komende jaren nogal wat staat te gebeuren qua ingrijpende projecten aan de noordkant van Bedum.

De gemeente wil de ontwikkelingen aangrijpen om de noordkant van het dorp aantrekkelijker te maken.  Begin januari 2020 werd er een bijeenkomst gehouden waar de plannen in het kader van het landschapscompensatie-plan werden gepresenteerd. Deze plannen zijn opgesteld omdat de bestaande hoogspanningsmasten, vanuit de Eemshaven naar Hoogkerk, worden vervangen door nieuwe en grotere exemplaren. Hierdoor is er compensatiegeld beschikbaar gekomen voor het realiseren van mooie plannen voor de directe omgeving.

Eén van de ingebrachte ideeën uit 2017, is afkomstig van dorpsbelangenvereniging Bedum APB. Het idee was de aanleg van een dorps strandje in de omgeving van de ijsbaan.

Zoals we de afgelopen dagen hebben kunnen zien wordt er door de jeugd veel gebruik van het Boterdiep om een verkoelende duik te kunnen nemen.  Nu dienen de aanlegsteigers nog als chill-plek.

Door de aanleg van een dorpsstrandje kan er nog beter gerecreëerd. Bovendien wordt de doorgang bij de brug beter vrijgehouden voor de passerende wandelaar of fietser. Gerwin Groenewold heeft voor het APB Bedum, een artist’s impression gemaakt, hoe het gebied bij de ijsbaan er uit zou kunnen zien. We hopen dat het gerealiseerd kan worden. De reacties over het recreëren in het Boterdiep zijn positief en veelbelovend; tijdens het maken van de foto’s riep een voorbijganger ‘zo deed’n wie dat vrouger ook!’.

©Gerwin Groenewold
Dorpsstrand Bedum?