7 juli 2024

In april konden we in onze DorpsvisieBedum 2030 presenteren. Een samenvatting van wat de Bedumers verder willen met hun dorp. Wat heeft de dorpsvereniging APB Bedum tot nu gedaan?

1. Ten eerste hebben zowel het college van Burgemeester en Wethouders en alle gemeenteraadsleden vangemeente Het Hogeland de dorpsvisie toegestuurd. Tevens hebben we deze nog een keer mondeling toegelicht. De dorpsvisie werd positief ontvangen en geldt als belangrijk voor de gemeente. In raadsvergaderingen is daar al een paarkeer aan gerefereerd.

2. We zijn structureel in gesprek met de BVGB; de bedrijvenvereniging in Bedum. Ook zij zijn drukdoende ons dorp beter op de kaart aan het zetten. We doen dat samen. Uiteraard met ieder haar eigen accenten. Hiermee staan we sterk en doen we geen dingen dubbel. Samen zijn we ook structureel in gesprek op ambtelijk niveau met de gemeente.

3. In deze gesprekken vormt de dorpsvisie onze leidraad. En daarbij is onze top 10 van onze prioriteiten een speerpunt. Met stip bovenaan is een multifunctionele accommodatie met zaalruimte en toneel

4. De gemeente is bezig plannen te ontwikkelen in het centrum. Er zal, zoals het nu lijkt een appartementencomplex worden gebouwd met faciliteiten zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. Dat heeft dan ook gevolgen voor De Meenschaar. Over de nadere invulling praten we (met de dorpsvisie in onze hand) mee met de gemeente. Onlangs is het “zwembad” gedempt en zijn we voorlopig een groot plein rijker.

5. De renovatie van het hockeyveld was een van de punten uit onze dorpsvisie. Daar wordt nu aan gewerkt.

6. We hebben zowel de gemeente als de provincie aangeschreven over de onduidelijke bebording bij de aansluiting van de Melkweg. Ook de slechte ontsluiting van de wijk Ter Laan hebben we daarin meegenomen.

Tot slot. Er speelt van alles in ons dorp (o.a. hondenspeelplaats, ontwikkeling Boterdiep, herinrichting MolenwegBoterdiep ZZ, hoe kunnen we een veilig oud en nieuwhouden). We proberen met ons enthousiaste bestuur (samen met het bestuur van de BVGB) ons dorp nog beter en beter leefbaar te maken. Dat blijven we doen. Dat is nuttig en vooral ook leuk!

Wil je meedoen? Sluit je bij ons aan. Word lid en/of help actief mee als bestuurslid.

Namens het bestuur van Dorpsvereniging APB Bedum,  Jaap Rosema