De gemeente Het Hogeland heeft recent een enquête gehouden onder haar burgers over de kwaliteit van haar dienstverlening. Dorpsbelangenvereniging Bedum (APB-Bedum) heeft op hun site voor deze gemeentelijke enquête aandacht gevraagd. Parallel aan het tevredenheidsonderzoek van de gemeente Het Hogeland heeft het APB-Bedum de gelijke vragen gesteld aan de inwoners van Bedum. De vragen gaan over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente. De eerste resultaten uit deze schaduw-enquête (dus van het APB-Bedum) willen we graag met u delen. De komende tijd zullen we rest van de resultaten verwerken en met u delen.

U kunt voor veel zaken bij ons (de gemeente Het Hogeland) terecht. Voor een nieuw paspoort, rijbewijs of ID kaart. Maar bijvoorbeeld ook voor een uittreksel, vergunning of WMO-voorziening. En voor jeugdzorg, werken en meedoen. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de dienstverlening?