In navolging van de gemeente Groningen ook Westerkwartier kritisch over afvalverwerking. Westerkwartier deed samen met het bureau KplusV, gemeente Groningen en Het Hogeland een markt verkenning naar de opties om het afval vanaf 2022 te verwerken.
Daaruit zou blijken dat met overheidsbedrijf Omrin de beste optie zou zijn. Westerkwartier komt hier dus (net als de gemeente Groningen) voorlopig op terug. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 28 oktober vergaderd de gemeenteraad van onze gemeente Het Hogeland ook over dit punt. Dit onderwerp staat als laatste 3 punten op de agenda, te weten; B.12 Aankoop aandelen Omrin, C Consultatie en C.13 Voorgenomen tarieven Afvalstoffenheffing. De raad is in de gelegenheid te reageren op het opnemen van tarieven in de voor te leggen belastingverordening.
De vergaderstukken van de gemeente Het Hogeland voor de vergadering van 28 oktober kunt u vinden op <deze link>
Lees ook het artikel op de site van RTV-noord.
 
#diftar #bedum #bedum #hethogeland #afval