Uitnodiging Gastendag.  Reunie voor Bedumers en oud Bedumers op zaterdag 9 september 2017.

Graag nodigt Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB-Bedum), u uit deze dag bij te wonen.  APB-Bedum bestaat dit jaar 60 jaar.

Van 19 juni tot en met 25 juni 2017 was er een feestweek met verschillende activiteiten in een grote tent bij het sporterrein. Zie ook elders in deze krant.

En nu dan de 5 jaarlijkse ontmoeting van Bedumers en oud- Bedumers op Zaterdag 9 september 2017.  

Door de gemeentelijke herindeling met Winsum , Eemsmond en De Marne zal op 1 januari 2019 de zelfstandige gemeente Bedum helaas op houden te bestaan.

Dit alleen al is een extra reden om gezellig langs te komen op deze bijzondere dag !

Op deze dag is er ook OPEN MONUMENTENDAG in onze gemeente.  

U bent hartelijk welkom tussen 10.00 uur en 10.30 uur in het Trefcentrum, Prof. Mekelstraat 1 te Bedum. Samen alvast een kopje koffie of thee drinken met een echt plakje grunneger kouk!

Om 11.00 uur zal onze geliefde burgemeester van Bedum, Mevr. Drs. Erica van Lente,  u hartelijk welkom heten.  Na een welkomstwoord van de voorzitter APB Bedum Henk van der Velde is er volop gelegenheid om met elkaar kennis te maken, en bij te praten. Een gezamenlijke  stamppot – maaltijd vindt plaats van 12.30 uur tot 14.00 uur in het Trefcentrum.  

Breng ook uw familie en kennissen op de hoogte van deze dag! De kosten voor deze dag zijn € 25.00, inclusief maaltijd en enkele consumpties.

Alleen diegene die daadwerkelijk bovengenoemd bedrag van € 25,00 p.p. heeft overgemaakt op banknummer NL 19 RABO 0306345307 t.n.v. APB Bedum met vermelding naam en adres is verzekerd van deelname.  Wilt u meerdere personen opgeven, dan het aantal + bedrag en de namen via email.

Commissie Gastendag Bedum 2017, Johan van der Werf , Stationsweg 2 , 9781 CH Bedum. Email: gastendagapb@gmail.com

apb gastendag 2012 1
Foto’s van de APB Gastendag 2012 van Tidde Koster

 

apb gastendag 2012 2
Foto’s van de APB Gastendag 2012 van Tidde Koster