De aanslag gemeentelijke belastingen voor dit jaar is weer binnen. De Bedumers hebben ten opzichte van de voormalige gemeente Bedum enkele opvallende wijzigingen waargenomen. De bijsluiter geeft helaas niet alle informatie over de nieuwe aanslag.

Enkele punten uit de bijsluiter:

Rioolheffing, de rioolheffing is met 20 procent verhoogd. In 2018 was het voor de eigenaren €216,00 en nu €258,96. Een forse verhoging!

Hondenbelasting, met ingang van 1 januari 2019 is de hondenbelasting in de gehele gemeente Het Hogeland afgeschaft. Alleen in de voormalige gemeente Bedum werd tot nu toe hondenbelasting geheven.

Betaling gemeentelijke belastingen, in dit blokje wordt aangegeven dat er verschillende mogelijkheden zijn om de gemeentelijke belasting te voldoen. De meest praktische methode welke wordt geadviseerd is door middel van een automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt dan in negen maandelijkse termijnen afgeschreven. Wanneer u niet met een automatische incasso betaalt, kan de aanslag in maximaal drie gelijke termijnen worden voldaan. De vervaltermijnen zijn op het aanslagbiljet aangegeven.

In de voormalige gemeente Bedum was een betaling mogelijk van vier maandelijkse termijnen. Waarom kan dit niet meer?

Ook wordt helaas niet aangegeven waar de aanvraag voor automatische incasso kan worden ingediend. Het APB Bedum heeft uitgezocht dat een automatische incasso erg gemakkelijk kan worden aangevraagd. Hiervoor kunt u onderstaande link gebruiken:

https://hethogeland.nl/belastingen/automatische-incasso.html

Dorpsbelangenvereniging APB Bedum hoopt u met dit artikel van dienst te zijn geweest. Zijn er toch nog vragen dan kunt u ons via het contactformulier op onze site benaderen. Stelt u onze activiteiten op prijs? Meldt u dan gelijk aan als lid van het APB Bedum. Voor slechts €. 7,50 per jaar ondersteunt u ons. Met uw bijdrage kunnen wij de ontwikkelingen in de gemeente Het Hogeland blijven volgen en u terzijde staan! Email: secretaris@apbbedum.nl.

Ook kunt u ons bezoeken tijdens onze eerste inloopspreekuur. Deze wordt gehouden aan de koffietafel van de Jumbo Bedum. U bent welkom op dinsdagmorgen 21 mei van 10.00 tot 12.00 uur. Hartelijk welkom!