Op initiatief van de groep Bedum bij-vriendelijk is de Groenzone tussen de Almastraat en
de Folkerdastraat in oude luister hersteld. Nieuwe struiken zijn aangeplant en een kruidenrijk
bloemenmengsel, afgestemd op bijen en vlinders, is ingezaaid.
De oplevering vond plaats begin september van dit jaar. Omdat het wandelpad ontsierd werd
door grof puin, is dit in de loop van september zoveel mogelijk verwijderd. Het pad is daarna
voorzien van rode mijnsteen. Van het verzamelde puin is een bijenbult gemaakt, met als
afdeklaag leemhoudend zand.


Op 18 december is er halverwege het wandelpad een bord geplaatst, met informatie over de
groenzone. Eén en ander is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van
woningstichting Wierden & Borgen en de provincie Groningen (groene bewonersinitiatieven).


Uitvoerende werkzaamheden zijn verricht door Groenvoorziening A.J. van der Werf, een
aantal bewoners van de Almastraat en sympathisanten van de groep Bedum bij-vriendelijk.
In 2021 zal er op feestelijke wijze worden stil gestaan bij het bereikte resultaat – als de
coronamaatregelen dit dan toestaan. Los daarvan valt er hopelijk jarenlang te genieten van
een kleurrijke, groene zone in dit deel van Bedum.

Henk Huitsing maakte hiervan een mooie videocompilatie.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=euMdf-CnSs8[/embedyt]