Op 20 december 2018 was de première van de film “Bedum voor de herindeling”.  In dit mooie document zaten ook beelden van ons gemeentehuis welke 1928 werd gerealiseerd. De balustrade was origineel voorzien van de letters “GEMEENTEHUIS”.

Door de aanstaande herindeling, waarin Bedum opgaat in de gemeente Het Hogeland, is de vraag bij het APB Bedum binnen gekomen over het hoe, wat, waar en waarom de letters op de voorzijde van het gemeente huis ooit zijn verdwenen. Ook in het tweejaarlijks overleg welke het APB-Bedum heeft met de gemeente Bedum met de wethouder en het hoofd openbare werken bracht geen licht op de zaak. Na de toezegging dat men dit zou gaan uitzoeken is hier tot op heden geen reactie op gekomen.

In de lijst van Rijksmonumenten in de gemeente Bedum wordt het Gemeentehuis als volgt beschreven.

“Het Gemeentehuis van Bedum is een Rijksmonument,  Monument-nummer  510678. Het is in 1927 ontworpen door gemeentearchitect G. Koolhof. Het in een aan het Rationalisme verwante stijl opgetrokken pand had oorspronkelijk een L-vormige plattegrond.

In 1975 kwam werd het gemeentehuis uitgebreid met een nieuwe vleugel onder architectuur van J.C. Nap uit Bedum.”

Zowel APB-Bedum als de Historische Vereniging gemeente Bedum vragen zich af hoe het mogelijk is dat van een Rijksmonument de oorspronkelijke letters zijn verwijderd.  Met de naderende herindeling zouden beide verenigingen erop willen aandringen, ook voor ons nageslacht, dat de gevel van het gemeentehuis weer in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld.

 

Gemeentehuis Bedum letters (c)Historische vereniging Bedum
Een foto uit ongeveer 1970 van het gemeentehuis in de sneeuw waar de letters Gemeentehuis nog aanwezig zijn. ©Alko van der Laan; Historische vereniging Bedum

 

De huidige voorkant van het Gemeentehuis anno 2018
De huidige voorgevel van het Gemeentehuis anno 2018