Stichting Behoud Boterdiep heeft van alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november een standpunt ontvangen naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van Friesland Campina voor een nieuwe melkpoederfabriek. De Stichting stelt zich ten doel het historisch cultureel erfgoed, het Boterdiep, te beschermen en te behouden zoals het al meer dan 1000 jaar zijn loop heeft door het open Groninger landschap.

In onderstaande tabel vindt u de standpunten van de politieke partijen. Deze standpunten hebben betrekking op het omleggen van het Boterdiep ter hoogte van Friesland Campina Domo te Bedum.

Alle politieke partijen zijn het eens met het advies van de Commissie voor de M.E.R. aan de gemeente Bedum voor een betere onderbouwing van het ingediende plan en het aandragen van alternatieven.

Voor de Christen Unie Het Hogeland is de omlegging omlegging van het Boterdiep bespreekbaar als het niet anders kan. “Het Boterdiep is ook ooit aangelegd uit economisch motief!”

De VVD Het Hogeland  zegt  “Handen af van het Boterdiep” maar houdt nog wel een slag om de arm.

D66 Het Hogeland pleit voor een nieuwe productie locatie voor Friesland Campina in de Eemshaven.

Het speerpunt van Gemeente Belangen Het Hogeland is dat de plannen voor de melkfabriek Bedum worden herzien.

Hogeland Lokaal Centraal pleit voor uitbreiding van de fabriek in Bedum in noordelijke of westelijke richting.

GroenLinks Het Hogeland wil discussie over nut en noodzaak van een eventuele uitbreiding van de fabriek.

Voor meer info <klik hier>