Omdat de schoolgebouwen in Bedum niet veilig werden bevonden bij een aardbeving zijn er op dit moment bijna 3 schoolgebouwen versterkt; de vierde staat op de nominatie om deze reden vernieuwd te gaan worden. Een andere locatie waar elke dag veel kinderen verblijven zijn de kinderdagverblijven. Deze zijn in Bedum nog nooit onderzocht op veiligheid bij aardbevingen. Wat gaat uw partij ondernemen om ook de veiligheid op deze locaties te garanderen?