Het 1e kwartaalverslag van het Algemeen Plaatselijk Belang te Bedum 2016 over haar werkzaamheden en activiteiten voor het mooie dorp Bedum.

St. Speel-en Ontmoetingstuin De Carrousel.
Men is begonnen met de werkzaamheden voor deze speel- en ontmoetingstuin. Drainage is aangelegd en eind maart begin april is Groenvoorziening van der Werf gestart met de inrichting.
Bijzonder was het bericht dat in januari binnen kwam:
Gefeliciteerd! Het afgelopen jaar hebben jullie hard gewerkt aan jullie project “Speel- en ontmoetingstuin De Carrousel”. De adviseurs van Kern met Pit hebben de vorderingen hiervan het afgelopen jaar gevolgd. We nodigen jullie dan ook van harte uit voor de prijsuitreiking. Op deze feestelijke bijeenkomst blikken we terug op het project waarna jullie het predicaat ‘Kern met Pit’ ontvangen. Met een cheque van 1000 euro.

APB; diversen

Nederland schoon
Op 26 maart organiseerden wij, in samenwerking met de gemeente wederom een schoonmaakactie in de strijd tegen zwerfvuil. Met zo’n 40 deelnemers hebben we enkele straten in Bedum schoongemaakt. Er werd , door de deelnemers en de veegauto , zo’n 500 – 600 kilo vuil ingezameld. Nadien genoten we gezamenlijk van een lunch op het Versplein geschonken door Bakker Hoekstra en de Plus.
APB en Gemeente Bedum
Als het goed is start de Gemeente met vervanging van verlichting medio april. We hopen dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen zodat Bedum straks weer een stralend lichtpunt zal zijn.

Camperrustplek
Helaas moeten we u melden dat de Gemeente geen mogelijkheid ziet voor een camper-rustplek op het Haventerrein. Dat vinden wij jammer, maar we laten ons niet ontmoedigen en gaan met goede moed verder om te zoeken naar andere mogelijkheden. Zoals bij een B.&B. in de gemeente. Daarmee hopen we bij te dragen om van Bedum de leukste woonplaats van Nederland te maken.
SOGK
Het Algemeen Plaatselijk Belang houdt haar ledenvergadering in de Goede Herderkerk en wel op 5 april 2016. De vergadering is van 19.30 tot 20.00 besloten en daarna openbaar. Wees welkom in deze mooie entourage en geniet samen met ons van muziek die we voor deze gelegenheid hebben geëngageerd. Optredens van o.a. Martin Korthuis, Syrisch Vluchtelingenkoor en enkele leden van de muziekschool.

Website en facebook pagina Algemeen Plaatselijk Belang Bedum

Het doet ons deugd dat veel mensen onze mededelingen op bovenstaande media waarderen. Het kijkersaantal neemt met de dag toe. Hebt u zelf ook iets te melden geef het aan ons door, wij maken het graag openbaar en helpen mee aan een oplossing.

Ooievaarsnest.
Op 18 maart is het ooievaarsnest geplaatst op het ijsbaanterrein in nauwe samenwerking met de Gemeente en de ijsbaanvereniging. En met gelden uit het Leefbaarheidsfonds van de NAM. Deze zou feestelijk worden geopend op 24 maart 2016, echter door onvoorziene omstandigheden is het ooievaarsnest eerst weer verwijderd om te voorkomen dat een ooievaar gaat broeden. Dit in verband met de Flora- en Faunawet. Binnenkort starten de bouwwerkzaamheden op het weiland ernaast i.v.m. tijdelijke huisvesting diverse scholen. Nadat de bouw gereed is , kan het ooievaarsnest opnieuw geplaatst worden.
We houden u op de hoogte.

Wat staat er op de rol:
*Het APB wil een soortement trimbaan creëren in het bos wat door onze natuurliefhebbers kan worden benut om de conditie op peil te houden, maar zeker ook door kinderen en wandelaars met hond. Alles bevindt zich nog in een pril stadium.
*Plaatsing van de, in ons bezit zijnde, evenementenborden medio april 2016, naar wij hopen.
*Bloembollenactie in het najaar, deze keer gaan we plekken opvrolijken met krokussen.
*Ook bestaat het APB volgend jaar 60 jaar en denken we na over een passende invulling van dat gedenkjaar.

 

Bedum,  1 april 2016.