Het laatstekwartaalverslag van het Algemeen Plaatselijk Belang te Bedum 2017 over haar werkzaamheden en activiteiten voor het mooie dorp Bedum.

Evenementenborden

Er wordt al volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw evenement op de evenementenborden op de invalswegen van Bedum te plaatsen. De kosten per sticker zijn tot nu toe 10 euro. De borden kunnen aan weerszijden benut worden en er zijn twee borden, dus betaald u voor deze uiting 40 euro. Ook de Gemeente zal het belang van de evenementenborden stimuleren als u een evenementenvergunning aanvraagt voor uw evenement om de wirwar van aanplakbiljetten, bordjes, vlaggen en overige uitingen te verminderen. Fijne bijkomstigheid is dat de leges voor een evenementenvergunning zijn afgeschaft.

Outdoor evenement in Bedumer Bos.

Een hele operatie in het bos doordat daar de essentaksterfte was uitgebroken. Inmiddels zijn er veel bomen gekapt en ook nog eens stukken bloot gelegd voor het nieuwe fietspad. Wij hopen dat in het voorjaar begonnen kan worden met het verbreden van de paden en de aanleg van het outdoor fitness gebeuren.

Oldtimer brandweerauto Ford

De oldtimer brandweerauto is hoog nodig toe aan een revisiebeurt. Hiervoor heeft het APB geld aangevraagd bij het leefbaarheidsloket van de NAM. Deze heeft dit gehonoreerd en kon de nieuwe Stichting Ford Brandweerauto het geld in ontvangst nemen.

de antieke brandweer auto van BEDUM. De TROTS van de vrijwillige brandweer Bedum.
de antieke brandweer auto van BEDUM. De TROTS van de vrijwillige brandweer Bedum.

 

60 jarig bestaan Algemeen Plaatselijk Belang Bedum

We hadden een prachtige feestweek in juni. Het enige jammerlijke was de belangstelling op sommige momenten. Mensen die zijn geweest waren verheugd over het gebodene. Mensen die niet zijn geweest hebben veel gemist.

Gastendag 9 september

Het APB heeft deze dag moeten annuleren vanwege het gebrek aan belangstelling.

Nederland schoon

Gezien de positieve reacties is besloten om samen met de gemeente weer mee te doen. Zaterdag 25 maart zal de Landelijke Schoonmaakdag gehouden worden. Er zijn ideeën om hier enkele acties aan te koppelen. Daarnaast roepen we op om alvast foto’s van vervuilde plekken in te sturen. ( secretaris@apbbedum.nl )

APB en Gemeente Bedum

Er zijn inmiddels al weer enkele gesprekken geweest met de wethouders waardoor weer orde op zaken kon worden gesteld.

Wat staat er op de rol:

*Verbreding paden Bedumer Bos. Voorjaar 2018.

*Aanpak visstekken Boterdiep. We hopen dat dit in 2018 wordt bewerkstelligd.

*Hebt u een goed idee om te laten verwezenlijken, via het Leefbaarheidsloket van de NAM, meld het ons en wij maken er werk van.

Het bestuur van APB Bedum dankt ieder voor hun medewerking. We wensen onze inwoners

VEUL   HAIL en   ZEEG N voor 2018.

Bedum, december 2017