Bedum , 3 april 2017  . Het 1e kwartaalverslag van het Algemeen Plaatselijk Belang te Bedum 2017 over haar werkzaamheden en activiteiten voor het mooie dorp Bedum.

door Janet Hoeksema , secretaris APB Bedum , secretaris@apbbedum.nl

Evenementenborden
Er wordt al volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw evenement op de evenementenborden op de invalswegen van Bedum te plaatsen. De kosten per sticker zijn tot nu toe 10 euro. De borden kunnen aan weerszijden benut worden en er zijn twee borden, dus betaalt u voor deze uiting 40 euro. Ook de Gemeente zal het belang van de evenementenborden stimuleren als u een evenementenvergunning aanvraagt voor uw evenement om de wirwar van aanplakbiljetten, bordjes, vlaggen en overige uitingen te verminderen. Fijne bijkomstigheid is dat de leges voor een evenementenvergunning zijn afgeschaft.

Outdoor evenement in Bedumer Bos
Doordat de grond geslecht moet worden en er nog geen gebruiksovereenkomst van Staatsbosbeheer ondertekent is kan nog geen gebruik worden gemaakt van het outdoor evenement op carpoolplek Bedumer Bos. De toestellen zijn inmiddels besteld en komen vooralsnog in opslag bij Gemeentewerken. Zodra alles gereed is zullen de toestellen worden geplaats en hopen wij dat iedereen er veelvuldig gebruik van zal maken.

Picknicktafels
Via het leefbaarheidsloket van de NAM proberen we voor locatie Ter Laan 2 nieuwe picknicktafels te realiseren. Een aan het einde van de Zevenbruggetjesweg en een op de plek van het eerste gesloopte huis in Ter Laan.  We zijn in afwachting van goedkeuring van het project. U hoort van ons.

Lofversbos
Een nieuw bankje is geregeld via leefbaarheidsloket NAM, inmiddels gekocht en betaald. De Gemeentemannen gaan het bankje plaatsen.

Ledenvergadering APB vindt plaats op 24 april in Trefcentrum Bedum. Vergadering openbaar vanaf 20.00 uur met sprekers als Erica van Lente en de nieuwe wijkagent.

60 jarig bestaan Algemeen Plaatselijk Belang Bedum
In week 25 mogelijk allerlei activiteiten in het kader van ons 60 jarig bestaan.
Op 24 juni treedt Shantykoor Oosterstörm op in een nog nader te benoemen locatie. KOMT ALLEN.

Gastendag 9 september
Het APB organiseert weer haar 5 jaarlijkse gastendag. Een dag voor Bedumers en oud Bedumers. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Leuk om nog eens weer oude klasgenoten te ontmoeten.

Nederland schoon
Ook in 2017 deden we weer mee en wel op 27 maart. 150 kilo vuil is door veel vrijwilligers bijeen geraapt. Een stuk minder dan vorig jaar, dus Bedum is op de goede weg. Volgend jaar gaan we weer mee doen. We willen dan op vrijdag een soort wedstrijdje houden tussen de scholen wie het meeste afval prikt.

APB en Gemeente Bedum
Kennismakingsgesprek gehad met onze nieuwe burgemeester Erica van Lente en met de nieuwe wijkagent. Ook gesprek met nieuwe projectleider Edwin de Wekker en tevens met Dolf Spinder en Johannes de Vries.

Wat staat er op de rol:
*Verbreding paden Bedumer Bos. Groenvoorziening van de Werf heeft een voorzichtig begin gemaakt.
*Bloembollenactie. De narcissen en krokussen op het talud van de Molenweg zijn inmiddels in volle bloei.
*Ook bestaat het APB volgend jaar 60 jaar en denken we na over een passende invulling van dat gedenkjaar. Er zijn al veel ideeën de revue gepasseerd. We gaan binnenkort brainstormen om met concrete plannen te komen. Heel spannend allemaal, ook voor ons. U hoort van ons.
*Een te waterlatingsplek voor boten in het Boterdiep om en nabij het ijsbaan terrein. U hoeft dan hopelijk niet meer naar Onderdendam om uw boot te water te laten. Dit is ook een dergelijk project waarbij we de NAM vragen voor financiële ondersteuning. De eerste gesprekken zijn geweest maar er wordt gesproken over wachten op verlegging van het Boterdiep. Mogelijk past een andere afmeerplek beter in het bestemmingsplan. We houden u op de hoogte.
*Aanpak visplaatsen Boterdiep. Dit is nog in prille ontwikkeling. U hoort z.s.m. van ons.
*Hebt u een goed idee om te laten verwezenlijken, via het Leefbaarheidsloket van de NAM, meld het ons en wij maken er werk van.
BeduFoto3219Foto3216 m, april 2017.