Bedum , 21 december 2016.

Het 4e kwartaalverslag van het Algemeen Plaatselijk Belang te Bedum 2016 over haar werkzaamheden en activiteiten voor het mooie dorp Bedum.

St. Speel-en Ontmoetingstuin De Carrousel.
De tuin draait en de vlag wordt spoedig geplaatst. We voeren het punt af.

Evenementenborden.
Het tweede bord is nu ook geplaatst op de toegangsweg Bedum vanuit Groningen. Hoe u een evenement met een sticker op de borden geplaatst krijgt kunt u lezen op onze website. Wij hopen dat de borden goed gebruikt worden en dat alle belangrijke evenementen onder de aandacht worden gebracht.

Outdoor evenement in Bedumer Bos
Binnenkort kunt u buiten fitnessen in Bedum. Het door ons aangevraagde project is goedgekeurd door het leefbaarheidsloket van de NAM, Staatsbosbeheer en de Gemeente. De firma Arkema Speelvoorzieningen start binnenkort met de werkzaamheden en realiseert op een andere plek als bedacht het trainingsparcours. De onderhandelingen hierover verlopen voorspoedig en worden de aandachtspunten van de Gemeente meegenomen. Wij blijven voorlopig nog even in afwachting. Gesprekken hierover vinden in december en januari plaats.

Ooievaarsnest ijsbaanterrein Bedum
Nog een project wat goedgekeurd is door het leefbaarheidsloket van de NAM. Het ooievaarsnest heeft inmiddels een definitieve plaats gevonden. Wij hopen dat we dit voorjaar het eerste paartje mogen begroeten.

APB; diversen

Nederland schoon
Ook in 2017 doen we weer mee en wel op zaterdag 27 maart.

APB en Gemeente Bedum
We houden de vinger aan de pols bij de Gemeente en hadden onlangs goede gesprekken.

Wat staat er op de rol:
*Verbreding paden Bedumer Bos
Het project is nu goedgekeurd door het Leefbaarheidsloket van de NAM.
We gaan echter met het project beginnen als de winter achter de rug is. Laat sneeuw en ijzel maar mooi nog op de oude paden vallen. Vanaf voorjaar 2017 kan iedereen weer genieten van de mooie brede looppaden.
*Bloembollenactie in het najaar, deze zijn ondertussen gepoot , waarmee we plekken opvrolijken met krokussen. Hebt u zin en tijd om mee te helpen bollen te poten, geef u op via onze secretaris  secretaris@apbbedum.nl
*Ook bestaat het APB volgend jaar 60 jaar en denken we na over een passende invulling van dat gedenkjaar. Er zijn al veel ideeën de revue gepasseerd. We gaan binnenkort brainstormen om met concrete plannen te komen. Heel spannend allemaal, ook voor ons. U hoort van ons.
*Een te waterlatingsplek voor boten in het Boterdiep om en nabij het ijsbaan terrein. U hoeft dan hopelijk niet meer naar Onderdendam om uw boot te water te laten. Dit is ook een dergelijk project waarbij we de NAM vragen voor financiële ondersteuning. De eerste gesprekken zijn geweest maar er wordt gesproken over wachten op verlegging van het Boterdiep. Mogelijk past een andere afmeerplek beter in het bestemmingsplan. We houden u op de hoogte.
*Hebt u een goed idee om te laten verwezenlijken, via het Leefbaarheidsloket van de NAM, meld het ons en wij maken er werk van.
Het aangevraagde project: Nieuw bankje in Lofversbos is gehonoreerd en zal z.sm. worden besteld en geplaatst.

Met al deze activiteiten reden temeer om je aan te melden als lid ! Voor slechts 7,50 euro helpt u ook mee om projecten te realiseren ! Opgeven bij secretaris@apbbedum.nl

Bedum, december 2016.